Województwo świętokrzyskie przyjazne organizacjom pozarządowym

Data opublikowania: 19 września 2019
Konferencja Województwo Świętokrzyskie przyjazne organizacjom pozarządowym
Konferencja Województwo Świętokrzyskie przyjazne organizacjom pozarządowym

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach wspólnie z oddziałem świętokrzyskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wojewodą świętokrzyskim, Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz Wojewódzką Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych zorganizowały konferencję, mającą pomóc organizacjom pozarządowym z regionu nawiązać współpracę i skutecznie ubiegać się o środki na realizację zadań publicznych. Podpisano także pierwsze umowy na projekty, które będą dofinansowane ze środków RPO, a wkład własny zostanie pokryty z budżetu PFRON.

– To są dwa projekty, które dotyczą poprawy funkcjonowania w życiu społecznym 200 osób niepełnosprawnych, mieszkańców Świętokrzyskiego – tłumaczyła wicemarszałek województwa Renata Janik. – Pierwszy z nich zgłoszony został przez Fundację „Dom Seniora im. Sue Ryder” z Pierzchnicy, drugi przez Caritas Diecezji Kieleckiej. Są to pierwsze projekty w województwie świętokrzyskim, które uzyskały dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, a obowiązujący wkład własny pokrył oddział świętokrzyski PFRON w całości lub w części. Otwiera to dla 3 sektora z regionu nowe drzwi i pokazuje organizacjom, działającym na rzecz niepełnosprawnych, kolejne źródło finansowania zadań publicznych przez nie realizowanych – dodała wicemarszałek.

Jak podkreślał marszałek Andrzej Bętkowski, warto jest szukać nowych rozwiązań, w szczególności poprawiających jakość życia osób niesamodzielnych. – Chcę wyrazić szczere uznanie dla obecnych podczas naszej konferencji osób, które obok aktywności zawodowej znajdują czas, zaangażowanie, uwagę i serce dla wszystkich potrzebujących – powiedział marszałek.

Na zadanie o nazwie “Aktywny i bezpieczny senior – Usługi opiekuńcze” Fundacja „Dom Seniora im. Sue Ryder” z Pierzchnicy otrzymała ponad 1 mln zł, całość przewidzianego wkładu własnego pochodzi z budżetu PFRON. – Opieką obejmiemy około 50 osób, mieszkańców wsi z terenu gminy Pierzchnica – wyjaśnił prezes fundacji Marek Zatorski. – Zorganizujemy ośrodek pobytu dziennego, tu będą się odbywać warsztaty kulinarne, krawieckie, stolarskie, spotkania, będą wycieczki dla podopiecznych. Zamierzamy także kupić sprzęt rehabilitacyjny, a każdy z naszych podopiecznych będzie objęty teleopieką – dodał prezes fundacji.

Caritas Diecezji Kieleckiej przygotowało projekt ph. “Nowy wymiar życia II. System wsparcia środowiskowego osób niesamodzielnych”. Przy projekcie wartości 5,5 mln zł wkład własny stanowią środki z PFRON w kwocie 450 tys. zł, 50 tys. zł pochodzi z budżetu Caritas. – Nasz projekt zasięgiem obejmuje powiat kazimierski i buski, zakłada pomoc osobom niepełnosprawnym oraz starszym – powiedział ks. Krzysztof Banasik, z-ca dyrektora Caritas. – Powstaną mieszkania wspierane, mieszkania chronione, realizować będziemy też usługi opiekuńcze w placówkach i w domu pacjenta, zapewnimy wsparcie medyczne, pielęgniarskie i psychologiczne. Brak jest obecnie na rynku wystarczającej liczby ośrodków wsparcia, mamy nadzieję, że nasze działania przyczynią się do poprawy funkcjonowania osób niesamodzielnych. Dodatkowo w ramach projektu, w Czyżowicach, w dawnym budynku szkoły, powstanie klub seniora  – dodał ks. Krzysztof Banasik.

Konferencja, zorganizowana wspólnie przez ROPS, oddział PRFON, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Świętokrzyską Radę Działalności Pożytku Publicznego oraz Wojewódzką Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych, miała za zadanie umożliwić wymianę doświadczeń pomiędzy działaczami III sektora z województwa świętokrzyskiego, a także pokazać tzw. dobre praktyki, gotowe rozwiązania, stosowane z powodzeniem przez nasze stowarzyszenia. Prelegenci: przedstawiciele Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwa Sportu i Turystyki, PFRON, urzędu marszałkowskiego i urzędu wojewódzkiego mówili również o źródłach finansowania zadań, wykonywanych przez organizacje pozarządowe.

W konferencji wzięli udział wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka oraz senator RP Krzysztof Słoń. Obradom przysłuchiwał się wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Marek Strzała.

FILM

 

Źródło: www.swietokrzyskie.pro

 

Galeria zdjęć

Konferencja Województwo Świętokrzyskie przyjazne organizacjom pozarządowym
Konferencja Województwo Świętokrzyskie przyjazne organizacjom pozarządowym
Konferencja Województwo Świętokrzyskie przyjazne organizacjom pozarządowym
Konferencja Województwo Świętokrzyskie przyjazne organizacjom pozarządowym
Konferencja Województwo Świętokrzyskie przyjazne organizacjom pozarządowym