Konsultacje dot. wsparcia EFS na rzecz zatrudnienia i mobilności pracowników

Data opublikowania: 29 października 2019

Komisja Europejska prowadzi obecnie konsultacje społeczne dotyczące wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz zatrudnienia i mobilności pracowników.

Zachęcamy do wzięcia udziału w przedmiotowych konsultacjach za pośrednictwem strony internetowej  https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/TO8ESFevaluation

Formularz konsultacji jest dostępny w 23 językach urzędowych UE, w tym także w języku polskim i będzie dostępny do 06.01.2020 r. włącznie.