Rodzice wrócą na rynek pracy. Dofinansowanie na “projekty żłobkowe” przyznane

Data opublikowania: 5 listopada 2019
Dofinansowanie na “projekty żłobkowe” przyznane
Dofinansowanie na “projekty żłobkowe” przyznane

Ponad 4 mln zł unijnego dofinansowania trafi do gmin Morawica i Mirzec oraz do Sandomierza na tzw. „projekty żłobkowe”. Ze wsparcia skorzysta blisko 200 osób. Dziś w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach umowy na realizację przedsięwzięć podpisali marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik.

Gminy Morawica i Mirzec oraz Sandomierz otrzymały dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.1.1 „Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3”. Projekty zakładają utworzenie dwóch żłobków i jednego klubu dziecięcego łącznie dla 97 dzieci. Dzięki temu szansę na powrót do pracy zyska prawie 100 rodziców.

– Umowy te z jednej strony gwarantują opiekę najmłodszym mieszkańcom naszego regionu, z drugiej zaś dają szansę na powrót do pracy rodzicom. To bardzo ważne głównie z punku widzenia mam, które po długim okresie opieki nad dziećmi napotykają trudności w odnalezieniu się na rynku pracy – zaznaczyła wicemarszałek Renata Janik.

– Łączna wartość tych trzech projektów to blisko 4,5 mln zł. Ze wsparcia skorzysta blisko 200 osób z terenu województwa świętokrzyskiego – dodał wicemarszałek Andrzej Bętkowski.

Do gminy Morawica trafi ponad 2,5 mln zł. Dzięki tym środkom w istniejącym żłobku samorządowym powstaną dodatkowe pomieszczenia do zabaw oraz edukacji z wydzieloną przestrzenią na odpoczynek dla dzieci. Obok żłobka postanie plac zabaw. Oprócz podstawowej opieki, w placówce będą prowadzone zajęcia ruchowo-rytmiczne.

Utworzenie klubu dziecięcego w Tychowie Starym pozwoli na zapewnienie opieki dla 12 dzieci w wieku od 1 do 3 lat z gminy Mirzec. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na wyremontowanie pomieszczeń i zakup atestowanych mebli, pomocy dydaktycznych i zabawek. Otrzymane środki pozwolą też na stworzenie placu zabaw oraz bieżące finansowanie działalności klubu.

Dofinansowanie niepublicznego przedszkola w Sandomierzu umożliwi przystosowanie pomieszczeń do prowadzenia profesjonalnej opieki nad małymi dzieci. Powstanie między innymi kuchnia, dwie sale zostaną wyposażone w atestowane meble i zabawki dla dzieci. Obok żłobka powstanie bezpieczny plac zabaw.

Okres realizacji projektu w Sandomierzu obejmuje jeden rok, w przypadku gminy Morawica i Mirzec będzie to dwa lata.

 

Źródło: www.swietokrzyskie.pro

 

 

Galeria zdjęć

Dofinansowanie na “projekty żłobkowe” przyznane
Dofinansowanie na “projekty żłobkowe” przyznane
Dofinansowanie na “projekty żłobkowe” przyznane
Dofinansowanie na “projekty żłobkowe” przyznane
Dofinansowanie na “projekty żłobkowe” przyznane
Dofinansowanie na “projekty żłobkowe” przyznane
Dofinansowanie na “projekty żłobkowe” przyznane
Dofinansowanie na “projekty żłobkowe” przyznane
Dofinansowanie na “projekty żłobkowe” przyznane
Dofinansowanie na “projekty żłobkowe” przyznane
Dofinansowanie na “projekty żłobkowe” przyznane
Dofinansowanie na “projekty żłobkowe” przyznane