Zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów, dotyczących wspierania rodzin i rozwijania placówek opiekuńczych oraz świetlic środowiskowych

Data opublikowania: 5 listopada 2019
Zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów, dotyczących wspierania rodzin i rozwijania placówek opiekuńczych oraz świetlic środowiskowych
Zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów, dotyczących wspierania rodzin i rozwijania placówek opiekuńczych oraz świetlic środowiskowych

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ zaprasza na bezpłatne warsztaty, dotyczące projektów przewidujących tworzenie i rozwijanie świetlic środowiskowych oraz placówek opiekuńczych, a także wsparcie rodzin przeżywających trudności wychowawcze. Spotkanie będzie poświęcone dwóm konkursom z Poddziałania 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych” RPOWŚ 2014-2020.    

Warsztaty odbędą się 13 listopada 2019 r., w godz. 10.00 – 14.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 3, w sali 202 (II piętro).

Departament Wdrażania EFS ogłosił dwa konkursy z Poddziałania 9.2.1. Jeden z nich daje możliwość złożenia projektów, których wartość dofinansowania unijnego nie przekracza 100 tys. euro (tj. 438 650 zł); konkurs ten przewiduje uproszczone metody rozliczania (ryczałt). Drugi konkurs dotyczy projektów powyżej 100 tys. euro i tego typu projekty będą rozliczane według wydatków rzeczywiście poniesionych. Nabory projektów w ramach obu konkursów będą prowadzone od 29 listopada 2019 roku do 10 stycznia 2020 roku.

Ww. konkursy umożliwiają realizację projektów ukierunkowanych na:

-  profilaktykę społeczną i wsparcie dzieci oraz rodzin przeżywających trudności wychowawcze w ramach placówek wsparcia dziennego, świetlic środowiskowych itp. (konkursy przewidują m. in. tworzenie nowych miejsc opieki w ramach nowotworzonych placówek,  rozwijanie istniejących placówek poprzez zwiększenia liczby dostępnych miejsc lub rozszerzenie oferty zajęć),

-  wsparcie na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny, tj.: działania asystenta rodziny, grupy wsparcia, interwencję kryzysowa, warsztaty i poradnictwo dla rodzin (m.in. specjalistyczne, terapeutyczne i prawne),

- podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem usług społecznych.

Szczegółowe informacje, niezbędne do przygotowania projektów, zawierają ogłoszenia o konkursach z Poddziałania 9.2.1 RPOWŚ 2014- 2020 i dostępne są pod linkiem http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow.

Formuła warsztatów przewiduje:

- prezentację regulaminu konkursów z Poddziałania 9.2.1, ukierunkowanych na wsparcie rodzin, rozwijanie placówek opiekuńczych i świetlic środowiskowych,

- omówienie przez ekspertów z Komisji Oceny Projektów Departamentu Wdrażania EFS kryteriów oceny projektów,

- przedstawienie zasad tworzenia budżetu projektu,

- odpowiedzi na pytania i rozstrzyganie wątpliwości, dotyczących tworzenia wniosku o dofinansowanie.

Zgłoszenia do udziału w warsztatach przyjmujemy mailowo w Departamencie Wdrażania EFS e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię i nazwisko zgłaszanej osoby,

- nazwę instytucji,

- kontakt telefoniczny,

- termin warsztatów.

W przypadku konieczności uwzględniania specjalnych potrzeb osób, chcących wziąć udział w warsztatach (wynikających np. z niepełnosprawności), prosimy o przekazanie niezbędnych informacji w tej sprawie.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Departamentu Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego, nr tel. 41-349-89-23.