Uwaga! DWEFS ogłasza nowe nabory na realizację projektów „przedszkolnych”!

Data opublikowania: 8 listopada 2019

W związku z dodatkowymi środkami na wsparcie działań realizowanych w ramach Poddziałania 8.3.1 RPOWŚ 2014-2020 oraz nadal niskim poziomem upowszechnienia edukacji przedszkolnej w województwie świętokrzyskim Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego podjął decyzję o ogłoszeniu dodatkowych naborów na projekty „przedszkolne”. Planowana alokacja wyniesie około 8 mln zł.

Zostaną ogłoszone dwa konkursy:

  • dedykowany projektom o wartości dofinansowania równej lub niższej niż równowartość 100 000 EUR,
  • dedykowany projektom o wartości dofinansowania wyższej niż równowartość
    100 000 EUR.

W ramach konkursów można m.in. tworzyć nowe miejsca wychowania przedszkolnego, rozszerzyć ofertę przedszkoli o dodatkowe zajęcia, dostosować istniejące miejsca wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci
z niepełnosprawnościami czy doskonalić umiejętności nauczycieli.

 

Zapraszamy Państwa do aplikowania o środki europejskie na realizację działań związanych z upowszechnianiem edukacji przedszkolnej.

 

Źródło: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego