Ogłoszenie konkursu nr RPSW.08.05.01-IZ.00-26-291/19 w ramach Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU

Data opublikowania: 28 listopada 2019