Ogłoszenie konkursu nr RPSW.08.03.06-IZ.00-26-289/20 w ramach Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych

Data opublikowania: 28 listopada 2019