ŚWIĘTOKRZYSKIE PRZYSPIESZYŁO W SIĘGANIU PO UNIJNE ŚRODKI. PODSUMOWANO 12 MIESIĘCY WYKORZYSTANIA EFS

Data opublikowania: 28 listopada 2019
Świętokrzyskie-przyspieszyło-w-sięganiu-po-unijne-środki.-Podsumowano-12-miesięcy-wykorzystania-EFS-21-2-768x427[1]
Świętokrzyskie-przyspieszyło-w-sięganiu-po-unijne-środki.-Podsumowano-12-miesięcy-wykorzystania-EFS-21-2-768x427[1]

Województwo świętokrzyskie przyspieszyło w pozyskiwaniu dostępnych dla naszego regionu środków unijnych, zapisanych w Regionalnym Programie Operacyjnym.  W rankingu województw znajdujemy się na 3. miejscu w kraju pod względem tempa wzrostu wykorzystania programu. W Kielcach, podczas spotkania z przedstawicielami samorządów i organizacji pozarządowych,  podsumowano wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie listopad 2018 – listopad 2019 w zakresie wykorzystania środków na projekty dotyczące zdrowia, edukacji i spraw społecznych. Konferencja odbyła się pod przewodnictwem wicemarszałek Renaty Janik.

– W ciągu ostatniego roku udało nam się podpisać aż 166 umów na realizację projektów, w których wsparciem i opieką obejmujemy dzieci, dorosłych i osoby starsze, tworząc dla nich żłobki, przedszkola, dzienne domy opieki, akcje profilaktyczne, kształcenie językowe i zawodowe, umożliwiające rozwój osobisty i aktywność na rynku pracy – podsumowała roczną realizację programu EFS wicemarszałek Renata Janik. – Oznacza to, że na tzw. projekty miękkie przeznaczyliśmy 235 mln zł. Cieszy nas aktywność samorządów i NGO, ubiegających się o pieniądze na ważne dla lokalnych społeczności inicjatywy. Dotarliśmy na tereny wiejskie – tzw. Obszary Strategicznej Interwencji, aktywizowaliśmy w aplikowaniu o pieniądze ośrodki pomocy społecznej i ośrodki wsparcia ekonomii społecznej. Mocno wspieramy także szkolnictwo zawodowe – dodała wicemarszałek.

Zdaniem Renaty Janik, na wzrost wykorzystania pieniędzy unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęły m.in. cykliczne szkolenia i spotkania informacyjne, kierowane do autorów zgłaszanych projektów, a także bieżący nadzór nad przebiegiem ogłaszanych konkursów. Dzięki temu świętokrzyskie samorządy z sukcesem aplikowały o pieniądze na badania profilaktyczne, utworzenie nowych żłobków, przedszkoli, zajęcia pozalekcyjne, kursy językowe, doskonalenie zawodowe, praktyki i staże, pomoc kierując m.in. do niepełnosprawnych czy niesamodzielnych.

Korzyści płynące z dostępności Europejskiego Funduszu Społecznego dostrzega burmistrz Morawicy Marian Buras. – Dzięki EFS już za chwilę będziemy realizować bardzo duży projekt związany z budową i prowadzeniem żłobka. To dla nas bardzo ważna inwestycja, bo dostępność do opieki nad pociechami będzie dla ich rodziców zdecydowanie lepsza. Fundusz będzie odgrywać coraz większą rolę. Samorządy widzą, że jest konieczne, by przeznaczać odpowiednie kwoty na potrzeby społeczne, na wsparcie dla potrzebujących, na aktywizowanie seniorów, wspieranie stowarzyszeń – dodał burmistrz Morawicy.

Burmistrz Chęcin Robert Jaworski podkreślił, że dzięki pieniądzom z EFS młodzież, wchodząca w dorosłość, ma szansę korzystać z organizowanych szkoleń, staży, praktyk, co umożliwia zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych i podnoszenie kompetencji. – To szereg szkoleń językowych, komputerowych, związanych ze strategią rozwoju naszej gminy, a więc również okołoturystycznych. My samorządowcy dostrzegamy już, że obok projektów inwestycyjnych, czyli budowy dróg, kanalizacji czy urbanistycznych, nasi mieszkańcy oczekują na takie działania, które będą ich rozwijać, dokształcać, pozwalać na realizację pasji.

Obecnie, w IV kwartale 2019 roku, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ogłosił i za chwilę uruchomi nabór na kolejne projekty dotyczące edukacji, włączenia społecznego i opieki zdrowotnej. Do wykorzystania jeszcze w tym roku jest blisko 74 mln zł. W 2020 roku zarezerwowano około 130 mln zł na tworzenie żłobków, przedszkoli, szkolne zajęcia pozalekcyjne, szkolnictwo zawodowe, aktywizację długotrwale bezrobotnych, badania profilaktyczne oraz dzienne domy opieki medycznej.

Źródło: www.swietokrzyskie.pro

Galeria zdjęć

Świętokrzyskie-przyspieszyło-w-sięganiu-po-unijne-środki.-Podsumowano-12-miesięcy-wykorzystania-EFS-21-2-768x427[1]
Świętokrzyskie-przyspieszyło-w-sięganiu-po-unijne-środki.-Podsumowano-12-miesięcy-wykorzystania-EFS-21-2-768x427[1]
Świętokrzyskie-przyspieszyło-w-sięganiu-po-unijne-środki.-Podsumowano-12-miesięcy-wykorzystania-EFS-21-2-768x427[1]
Świętokrzyskie-przyspieszyło-w-sięganiu-po-unijne-środki.-Podsumowano-12-miesięcy-wykorzystania-EFS-21-2-768x427[1]
Świętokrzyskie-przyspieszyło-w-sięganiu-po-unijne-środki.-Podsumowano-12-miesięcy-wykorzystania-EFS-21-2-768x427[1]
Świętokrzyskie-przyspieszyło-w-sięganiu-po-unijne-środki.-Podsumowano-12-miesięcy-wykorzystania-EFS-21-2-768x427[1]
Świętokrzyskie-przyspieszyło-w-sięganiu-po-unijne-środki.-Podsumowano-12-miesięcy-wykorzystania-EFS-21-2-768x427[1]

Załączone pliki: