Monitorowali RPO

Data opublikowania: 23 grudnia 2019
Monitorowali RPO
Monitorowali RPO

Jaki na koniec 2019 r. jest stan wykorzystania unijnych pieniędzy w naszym regionie i na jakim etapie są negocjacje z Komisją Europejską – o tym między innymi rozmawiano podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa  Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, które odbyło się w piątek, 20 grudnia w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach.

Posiedzenie poprzedziło podpisanie umów na realizację projektów unijnych. Duże środki przeznaczono na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach: Wojciechowice, Fałków, Końskie i Moskorzew, wsparty został także zakup sprzętu medycznego przez Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka w Kielcach oraz budowa odkrytego basenu mineralnego w Kazimierzy Wielkiej.

Uwagę uczestników posiedzenia przykuła prezentacja stanu wdrożenia  RPOWŚ 2014-2020. Mamy powody do zadowolenia, ale i nie brakuje słabszych punktów - kontraktacja w formie umów kształtuje się na poziomie 76 proc., płatności – 34 proc., zaś certyfikacja – 33 proc. Przekłada się to na 2066 umów na kwotę 4,40 mld zł dofinansowania ze środków unijnych. Na poziomie prawie 2 mld zł są płatności dla beneficjentów i certyfikacja.

Jak podkreślił Jacek Sułek – dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego - spośród wszystkich osi priorytetowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego najwyższą, bowiem ponad 90 proc. kontraktacją, może pochwalić się infrastruktura publiczna oraz innowacje i nauka. Nieźle wypada też realizacja projektów związanych z inwestycjami drogowymi, natomiast najsłabiej realizowane są projekty związane z efektywną i zieloną energią oraz konkurencyjną gospodarką. Natomiast w Europejskim Funduszu Społecznym zdecydowanym liderem są projekty dotyczące rozwoju rynku pracy.

Uczestnicy piątkowego posiedzenia zapoznali się także z wdrażaniem projektów w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym. Tu kontraktacja wynosi ponad 90 proc.

Niezwykle istotnym punktem było omówienie aktualnego stanu renegocjacji RPOWŚ, podjęto także osiem uchwał dotyczących przyjęcia  zaktualizowanych szczegółowych kryteriów wyboru projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

 

Źrodło: Departament Inwestycji i Rozwoju

Galeria zdjęć

Monitorowali RPO
Monitorowali RPO
Monitorowali RPO
Monitorowali RPO
Monitorowali RPO
Monitorowali RPO
Monitorowali RPO
Monitorowali RPO
Monitorowali RPO
Monitorowali RPO
Monitorowali RPO
Monitorowali RPO
Monitorowali RPO
Monitorowali RPO
Monitorowali RPO
Monitorowali RPO
Monitorowali RPO
Monitorowali RPO
Monitorowali RPO
Monitorowali RPO
Monitorowali RPO
Monitorowali RPO
Monitorowali RPO
Monitorowali RPO
Monitorowali RPO
Monitorowali RPO
Monitorowali RPO
Monitorowali RPO
Monitorowali RPO
Monitorowali RPO
Monitorowali RPO
Monitorowali RPO