To był dobry rok dla województwa świętokrzyskiego

Data opublikowania: 3 stycznia 2020
To był dobry rok dla województwa świętokrzyskiego
To był dobry rok dla województwa świętokrzyskiego

Pod względem inwestycji i wykorzystania unijnych środków mijający rok był bardzo dobry dla województwa świętokrzyskiego, a rozwój był odczuwalny w wielu dziedzinach.

W 2019 roku przyspieszyło wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Na koniec listopada podpisanych było prawie 2100 umów o łącznej wartości unijnego dofinansowania blisko 4,5 mld zł. Powstają nowe drogi, rewitalizowane są centra miast i miasteczek, inwestujemy w szpitale, żłobki, przedszkola, dzienne domy opieki, organizowane są kursy językowe i doskonalenie zawodowe.

W ciągu ostatniego roku zrealizowano wiele inwestycji w ważnych dla mieszkańców obszarach, przy współfinansowaniu nie tylko z Regionalnego Programu Operacyjnego, ale również z Programów Operacyjnych – Polska Wschodnia oraz Infrastruktura i Środowisko.

TRANSPORT

Coraz bezpieczniejsze są świętokrzyskie drogi. Powstają obwodnice, które wyprowadzają uciążliwy dla mieszkańców ruch z centrów miejscowości. W tym roku oddano obwodnice Chmielnika, Staszowa, Ćmielowa, Zbludowic czy Daleszyc.

Pod koniec października 2019 r. otwarto obwodnicę Daleszyc, inwestycję długo wyczekiwaną przez mieszkańców w tym rejonie

Historycznym wydarzeniem było rozpoczęcie budowy mostu na Wiśle w Nowym Korczynie, który usprawni komunikację pomiędzy województwem świętokrzyskim i małopolskim.

Trwa rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – granica województwa, z obwodnicą Łopuszna. Rozpoczął się pierwszy etap budowy obwodnicy Włoszczowy, przez którą biegną obecnie trzy drogi wojewódzkie o wyjątkowo wysokim natężeniu ruchu kołowego.

KULTURA

Krzemionki Opatowskie jako 16. polski zabytek znalazły się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ma to ogromne znaczenie dla promocji turystycznej naszego regionu. To jeden z najciekawszych na świecie zabytków pradziejowego górnictwa, niemal niezmieniony przez tysiące lat.

Blask odzyskuje Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach. Udostępniono w nowej odsłonie Galerię Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej, a prace konserwatorskie nadal trwają.

Rozpoczęła się modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy. Przebudowana będzie ekspozycja w podziemiach kolegiaty i rozbudowany pawilon archeologiczny.

Przyspieszyły prace przy rozbudowie Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. Obiekt zaprojektowany przez wybitnego architekta Mirosława Nizio będzie wyjątkowy, przewiduje niestandardowe, nowatorskie rozwiązania. Jego otwarcie będzie wydarzeniem na ponadregionalną skalę.

Rozwija się Europejskie Centrum Bajki. Trwa budowa Parku Edukacyjnego Akademia Bajki, dzięki czemu obiekt będzie mógł zwiększyć dzienną liczbę turystów z 700 do 2 tysięcy.

Rozpoczęła się przebudowa pomieszczeń w Wojewódzkim Domu Kultury, w którym ma się mieścić tymczasowa siedziba Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Sienkiewicza ma się rozpocząć w 2020 roku.

Pod koniec roku do elity polskich muzeów weszło Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, które stało się instytucją współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To ważny krok dla dalszego rozwoju placówki. Wsparcie finansowe ministerstwa, przy jednoczesnym zwiększeniu dotacji od pozostałych jednostek współprowadzących placówkę, umożliwi zwiększenie jej budżetu do kwoty 2 milionów złotych rocznie.

ZDROWIE

Dzięki nakładom na infrastrukturę i nowoczesny sprzęt opieka nad świętokrzyskimi pacjentami stale się poprawia.

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Czerwonej Górze trwa rozbudowa pawilonu Świętokrzyskiego Centrum Chorób Płuc, a w Świętokrzyskim Centrum Onkologii – Kliniki Radioterapii.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach otworzył pierwsze w regionie centrum urazowe dla dorosłych. Dzięki temu znacząco podniósł się standard leczenia pacjentów z najcięższymi urazami po wypadkach. Trwa rozbudowa Kliniki Kardiochirurgii.

Po raz pierwszy województwo uruchomiło program stypendialny dla studentów medycyny, którzy swoją karierę zamierzają związać z regionem świętokrzyskim. Po studiach będą pracować w świętokrzyskich szpitalach, które już teraz borykają się z niedoborem kadry.  Dwudziestu siedmiu przyszłych lekarzy skorzysta z pomocy w wysokości 2 tys. zł miesięcznie.

GOSPODARKA

Trwają prace nad powołaniem Regionalnego Funduszu Rozwoju, który zapewni wsparcie przedsiębiorstw.

Ogromnym wyzwaniem dla regionu i jednocześnie szansą rozwojową jest planowana budowa Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar. Ten projekt pozwoli na lepszą współpracę świętokrzyskich przedsiębiorców ze światem nauki i realizację innowacyjnych dla gospodarki regionu przedsięwzięć. To także duża szansa dla młodych ludzi.

Bardzo korzystny jest też wskaźnik wartości unijnego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Wyniósł on 2,9 tys. zł, przy średniej krajowej w wysokości 2,5 tys. zł. Pod tym względem zajmujemy 4. miejsce w Polsce.

Mimo szybkiego i dynamicznego rozwoju w wielu obszarach, jesteśmy regionem, przed którym stoją nadal poważne wyzwania np. w zakresie budowy infrastruktury czy poprawy perspektywy młodych ludzi w regionie. Punkt wyjścia do realizacji tych wyzwań jest bardzo dobry – Świętokrzyskie znalazło się w pierwszej piątce województw w kraju pod względem wzrostu liczby nowych firm. Poprawia się też ich kondycja, rosną przychody. Odczuwa to również budżet województwa, który ma coraz większy udział w odprowadzanych przez nie podatkach.

Źródło: www.swietokrzyskie.pro

Galeria zdjęć

Docenienie przez UNESCO Krzemionek Opatowskich przyczynia się do jeszcze większego rozwoju ruchu turystycznego w województwie
Otwarte pod koniec 2019 roku Centrum Urazowe dla dorosłych to jedyne takie miejsce w województwie. Pacjenci z najcięższymi obrażeniami otrzymują tutaj szybką i fachową pomoc
Kampus Głównego Urzędu Miar wesprze procesy urynkowienia działalności badawczo-rozwojowej w dziedzinie metrologii, aby podnosić konkurencyjność polskich firm na rynku zagranicznym