Ogłoszenie konkursu RPSW.10.01.00-IP.01-26-300/20 WUP

Data opublikowania: 14 stycznia 2020

Uprzejmie informuję, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach - Instytucja Pośrednicząca RPO WŚ - ogłosił w dniu 13.01.2020 r. nabór pozakonkursowy nr  RPSW.10.01.00-IP.01-26-300/20.

W załączeniu link do pełnej dokumentacji dotyczącej ogłoszonego naboru:

http://rpows.wup.kielce.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=98&Itemid=817

 

Treść ogłoszenia znajduje się pod poniższym linkiem:
http://rpows.wup.kielce.pl/images/pozakonkursowe/RPSW.10.01.00-IP.01-26-300-20/zalacznik_nr_11_-_Ogloszenie_o_naborze_wnioskow.pdf

 

 

Źródło: www.rpows.wup.kielce.pl