Konkursy RPSW.08.03.01-IZ.00-26-298/20 i RPSW.08.03.01-IZ.00-26-299/20

Data opublikowania: 15 stycznia 2020

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza 2 konkursy RPSW.08.03.01-IZ.00-26-298/20 RPSW.08.03.01-IZ.00-26-299/20 zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej

 konkurs RPSW.08.03.01-IZ.00-26-298/20 więcej

konkurs RPSW.08.03.01-IZ.00-26-299/20 więcej