Ujarzmią rzekę Modłę

Data opublikowania: 29 stycznia 2020
Ujarzmią rzekę Modłę
Ujarzmią rzekę Modłę

Zielone światło dla niezwykle ważnego projektu związanego z zabezpieczeniem przed zalewaniem przez rzekę Modłę Ostrowca Świętokrzyskiego i gminy Bodzechów! Planowane od kilku lat przedsięwzięcie, dzięki pozytywnej rekomendacji unijnej inicjatywy JASPERS, będzie mogło w końcu otrzymać dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Inwestycja powinna ruszyć jeszcze w tym roku.

  Modła – prawobrzeżny dopływ Kamiennej – wielokrotnie występowała z brzegów zalewając znaczne tereny i powodując poważne straty. Stąd też projekt zabezpieczenia przeciwpowodziowego Ostrowca Świętokrzyskiego i gminy Bodzechów  w oparciu o regulację rzeki z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego. Został on zgłoszony w 2017 r. przez ówczesny Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach  do konkursu z zakresu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych do dofinansowania w ramach  RPO. Drogę do realizacji projektu zamknęła jednak negatywna opinia Komisji Europejskiej dotycząca aktualizacji Programu Gospodarowania Wodami w Dorzeczach. W sprawie regulacji rzeki Modły nie złożono jednak broni – projekt trafił na listę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, która miały być przedmiotem rozmów z Komisją Europejską.

- Warunkiem otrzymania unijnego wsparcia była zgodność projektu z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej, która miała zostać potwierdzona w ramach inicjatywy JASPERS – mówi Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. – Właśnie otrzymaliśmy informację, że ostateczna opinia jest pozytywna, co otwiera drogę do realizacji tego ważnego projektu.

Inwestycja, realizowana przez PGW Wody Polskie, powinna ruszyć jeszcze w tym roku. Przedsięwzięcie obejmie budowę wzdłuż Modły systemu czterech suchych zbiorników przeciwpowodziowych, których zadaniem będzie zretencjonowanie odpływów wywołanych nawałnicami. W ramach projektu planuje się także regulację rzeki oraz dopływu spod Mychowa, przebudowę i remonty przepustów na rzece oraz podwyższenie ujściowego odcinka lewego wału przeciwpowodziowego. Całkowity koszt inwestycji to 18 mln 530 tys. zł, zaś kwota unijnego dofinansowania - 15 mln 750 tys. zł.