Unijne miliony dla samorządów i firm

Data opublikowania: 28 lutego 2020
Unijne miliony dla samorządów i firm
Unijne miliony dla samorządów i firm

Termomodernizacja, wymiana oświetlenia ulicznego, wsparcie innowacji w firmach, remonty szkół – kolejne miliony unijnego dofinansowania powędrowały do świętokrzyskich samorządów i przedsiębiorców.

18 umów na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego podpisano w piątek, 28 lutego. Wartość wszystkich projektów to ponad 71 mln zł, z czego aż 37 mln zł to unijne wsparcie.

-Umowy, które dzisiaj podpisujemy łączy możliwość zastosowania nowoczesnych, bezpiecznych, innowacyjnych rozwiązań zarówno w obiektach użyteczności publicznej, jak i w sferze edukacji i w sektorze gospodarki – powiedział marszałek województwa świętokrzyskiego – Andrzej Bętkowski. W uroczystym podpisaniu umów uczestniczył także wicemarszałek Marek Bogusławski. Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Jacek Sułek zaznaczył, że pod względem zakontraktowania środków unijnych województwo świętokrzyskie znajduje się obecnie na dziesiątym miejscu w kraju.

Największe dofinansowanie, bo prawie 14,5 mln zł, otrzymało osiem projektów związanych z termomodernizacją budynków. To ważne przedsięwzięcia, bowiem wpisują się one w działania proekologiczne i służą nie tylko oszczędności energii elektrycznej oraz cieplnej, ale i spadkowi emisji gazów cieplarnianych. W piątkowe przedpołudnie umowy termomodernizacyjne podpisali przedstawiciele gmin: Oksa, Kazimierza Wielka, Baćkowice, Busko-Zdrój, Sandomierz i Lipnik oraz Wspólnoty Mieszkaniowej w Cudzynowicach i Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie.

W nurt ekologiczny wpisuje się również opiewająca na 1 mln 677 tys. zł unijnego dofinasowania umowa na kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego w 22 miejscowościach gminy Lipnik. Korzyści wynikające z realizacji projektu to m.in. ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, zużycia energii elektrycznej poprzez zastosowanie opraw ledowych oraz co niezwykle istotne - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Prawie 25 mln zł to łączna wartość projektów, dzięki którym świętokrzyskie firmy będą mogły wprowadzić innowacyjne rozwiązania. Do sześciu beneficjentów – przedsiębiorstw GEMIKOL, DELFIN, NFT, TARTAK, METALBET oraz Wydawnictwa Jedność trafi łącznie 8,5 mln zł unijnego dofinansowania. Dzięki tym pieniądzom firmy zakupią nowoczesne maszyny i linie produkcyjne, co niewątpliwie zwiększy ich konkurencyjność na rynku.

Ponad 9 mln zł wsparcia z Unii Europejskiej z działania skierowanego do świętokrzyskich instytucji otoczenia biznesu otrzymał Kielecki Park Technologiczny na budowę inkubatora logistycznego oraz wsparcie doradcze w prowadzeniu działalności gospodarczej firm w ich fazie początkowej.

Unijne dofinansowanie w wysokości 2 mln 243 tys. zł powędrowało do gminy Chmielnik na realizację projektu, dzięki któremu zagospodarowany zostanie, wraz z przyległymi terenami, zbiornik wodny „Andrzejówka”. Natomiast gmina Suchedniów dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w wysokości 1 mln 169 tys. zł będzie mogła przebudować gmach szkoły podstawowej i zagospodarować teren wokół niej. 

 

Źródło: Departament Inwestycji i Rozwoju

Galeria zdjęć

Unijne miliony dla samorządów i firm
Unijne miliony dla samorządów i firm
Unijne miliony dla samorządów i firm
Unijne miliony dla samorządów i firm
Unijne miliony dla samorządów i firm
Unijne miliony dla samorządów i firm
Unijne miliony dla samorządów i firm
Unijne miliony dla samorządów i firm
Unijne miliony dla samorządów i firm
Unijne miliony dla samorządów i firm
Unijne miliony dla samorządów i firm
Unijne miliony dla samorządów i firm
Unijne miliony dla samorządów i firm
Unijne miliony dla samorządów i firm
Unijne miliony dla samorządów i firm
Unijne miliony dla samorządów i firm
Unijne miliony dla samorządów i firm
Unijne miliony dla samorządów i firm
Unijne miliony dla samorządów i firm
Unijne miliony dla samorządów i firm
Unijne miliony dla samorządów i firm