Zgłoś swój projekt do konkursu REGIOSTARS

Data opublikowania: 9 marca 2020
Konkurs_Regio_Stars_2020
Konkurs_Regio_Stars_2020

Ruszył nabór  zgłoszeń do konkursu REGIOSTARS Awards 2020 organizowanego przez Komisję Europejską. Termin nadsyłania aplikacji upływa 9 maja 2020 r.

REGIOSTARS Awards 2020 to konkurs dla beneficjentów funduszy europejskich, których działania wyróżniają się i mają największy potencjał w następujących obszarach:

1. Przejście przemysłowe na rzecz inteligentnej Europy (Industrial Transition for a smart Europe),

2. Gospodarka o obiegu zamkniętym dla zielonej Europy (Circular Economy for a Green Europe),

3. Umiejętności i edukacja dla cyfrowej Europy (Skills and education for a digital Europe)

4. Zaangażowanie obywateli na rzecz spójnych miast europejskich (Citizens engagement for cohesive European Cities)

5. Temat roku 2020: Wzmocnienie pozycji młodzieży w ramach współpracy ponad granicami – 30-lecie Interregu (Youth empowerment for cooperation across borders - 30 years of Interreg)

Zwycięzcy, oprócz REGIOSTARS Awards 2020, otrzymają płatne partnerstwo medialne o wartości 5 000 euro.

Zasady uczestnictwa w konkursie:

- zgłoszenie mogą przesyłać kierownicy projektów po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej,

- z jednego programu można zgłosić maksymalnie pięć projektów, jeśli ich realizacja rozpoczęła się po 1 stycznia 2007 r., przy czym istnieje możliwość zgłoszenia projektu, który wcześniej zgłaszany był już do konkursu.

Aplikacje należy przesyłać online wyłącznie poprzez stronę internetową: https://www.regiostarsawards.eu.


Szczegóły oraz poradnik z dodatkowymi informacjami na temat konkursu REGIOSTARS 2020 można znaleźć na stronie KE: https://ec.europa.eu/regional_policy/pl/regio-stars-awards.


Informacja na temat konkursu dostępna jest także portalu FE: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/zglos-swoj-projekt-do-europejskiego-konkursu-regiostars-2020
oraz na FB: https://www.facebook.com/FunduszeUE/photos/a.447623828621366/2968583413192049/?type=3&theater

Źródło: Departament Inwestycji i Rozwoju

 

Galeria zdjęć

Konkurs_Regio_Stars_2020

Załączone pliki: