RPO na ratunek przedsiębiorcom

Data opublikowania: 24 marca 2020
RPO na ratunek przedsiębiorcom
RPO na ratunek przedsiębiorcom

Jak najszybszy i najprostszy dostęp przedsiębiorców do dotacji bezpośrednich i instrumentów zwrotnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, zawieszenie i wydłużenie spłaty pożyczek – to tylko niektóre z ośmiu propozycji unijnego wsparcia w obliczu nadchodzącego kryzysu gospodarczego związanego z epidemią koronawirusa.

Konferencja prasowa online marszałka wojewodztwa nt. wsparcia placówek medycznych i przedsiębiorców w obliczu walki z koronawirusem.

Pakiet działań planowanych ze środków RPOWŚ został przedstawiony podczas telekonferencji, która odbyła się we wtorek, 24 marca. Uczestniczyli w niej – marszałek województwa świętokrzyskiego – Andrzej Bętkowski, wicemarszałkowie – Renata Janik oraz Marek Bogusławski, a także Jacek Sułek – dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, który przedstawił szczegóły „tarczy” dla przedsiębiorców.

- Prowadzimy rozmowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na temat wsparcia przedsiębiorców, którzy już są beneficjentami funduszy pożyczkowych i tych, którzy mogą być w przyszłości pożyczkobiorcami. Zależy nam na maksymalnym uproszczeniu  procedur, tak aby przedsiębiorcy mogli uzyskać pożyczki ze środków RPO na bieżącą działalność w jak najszybszy i najprostszy sposób – podkreślił Jacek Sułek.

Wśród proponowanych rozwiązań znalazło się osiem punktów, które, po załatwieniu wszelkich niezbędnych formalności, mają szansę  zostać wprowadzone w życie. Na jakie wsparcie będą mogli liczyć przedsiębiorcy? Po pierwsze, dla tych, którzy już mają otwarte pożyczki finansowane z RPO, zostanie  wydłużona ich spłata o 12 miesięcy. Przewiduje się także wakacje kredytowe, czyli zawieszenie i wydłużenie okresu spłaty pożyczek przynajmniej do 12 miesięcy. Planuje się również zwiększenie udziału finansowania kapitału obrotowego z pożyczek do 100 proc. - Obecnie udzielane są tylko pożyczki inwestycyjne, które muszą mieć potwierdzenie w zakupie sprzętu lub pracach budowlanych. Tymczasem przedsiębiorcy sygnalizują, że potrzebują pożyczek obrotowych,  z których będzie można zapłacić np. wynagrodzenia pracowników – wyjaśniał podczas telekonferencji Jacek Sułek.

Oczekiwanym przez przedsiębiorców rozwiązaniem byłoby także usunięcie zakazu  finansowania z RPO firm znajdujących się w trudnej sytuacji, bowiem nadchodzący kryzys może doprowadzić wiele świętokrzyskich firmy na skraj bankructwa.

- Dla operatorów, którzy udzielają w naszym imieniu pożyczek i je rozliczają planujemy wprowadzić likwidację lub ograniczenie sankcji za nieosiąganie wyników – dodał Jacek Sułek. Nowe rozwiązania proponuje się także dla pożyczek udzielanych transzami, tak aby kolejne z nich można było otrzymać bez rozliczania poprzednich. Kolejne planowane wsparcie to obniżenie oprocentowania pożyczek. – Chcemy je sprowadzić do poziomu 0 proc. W tej sprawie trwają rozmowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego – podkreślił Jacek Sułek. Wyjaśnił on, że w obecnej sytuacji bardzo ważne jest przerzucanie kwot na wsparcie przedsiębiorców z różnych unijnych działań, które w obliczu nadchodzącego kryzysu nie będą priorytetowe. W ten sposób uda się najprawdopodobniej wygospodarować ok. 90 mln zł, które będzie można przeznaczyć na dotacje bezpośrednie lub instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców.

Na wspieranie firm zostaną także przekazane środki z Europejskiego Funduszu Społecznego. – Nad takimi rozwiązaniami pracuje Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. W jednym z działań mamy fundusze, które możemy przeznaczyć na zapłacenie składek ZUS lub utrzymanie bieżące firm, które powstały dzięki projektom współfinansowanym z EFS – podkreśliła wicemarszałek Renata Janik. - Wydłużamy także terminy realizacji już rozpoczętych projektów i nabory konkursów, które do tej pory zostały ogłoszone, zaś w przypadku nowych – opóźnimy ich ogłaszanie.

 

Źródło: Departament Inwestycji i Rozwoju

 

Galeria zdjęć

RPO na ratunek przedsiębiorcom