PILNE! Przypomnienie o sposobie oraz terminie składania wniosków o dofinansowanie projektów w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Data opublikowania: 30 kwietnia 2020

Przypominamy o nadal obowiązujących w czasie epidemii zasadach załatwiania spraw w Departamencie Wdrażania EFS „bez bezpośredniego kontaktu z klientem” oraz o terminach trwających naborów w ramach EFS i sposobie składania wniosków o dofinansowanie projektów.

Jak już informowaliśmy, od 16 marca br. została wstrzymana bezpośrednia obsługa klientów w Departamencie Wdrażania EFS. Oznacza to, że załatwianie spraw odbywa się m. in. drogą pocztową. 

Biorąc pod uwagę zasady składania wniosków o dofinansowanie informujemy, że regulaminy konkursów dla aktualnie trwających naborów przewidują możliwość składania wersji papierowej za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Departamentu).

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, w celu ułatwienia wnioskodawcom składanie wniosków bez osobistego kontaktu, termin na złożenie wniosków o dofinansowanie w aktualnie trwających naborach został wydłużony, o czym IZ informowała w komunikacie z dnia 1 kwietnia 2020 r. (link do komunikatu z 1 kwietnia br.).

Obecnie obowiązujące terminy składania wniosków o dofinansowanie dla trwających naborów są następujące:

 

 

Źródło: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego