Laboratorium w ŚCO z unijnym wsparciem

Data opublikowania: 4 maja 2020
Laboratorium w ŚCO z unijnym wsparciem
Laboratorium w ŚCO z unijnym wsparciem

Laboratorium Wirusologii Molekularnej do wykrywania zakażeń koronawirusem ruszyło w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Placówka otrzymała na ten cel ponad 1,5 mln zł wsparcia z funduszy unijnych.

Jako pierwsi na badanie molekularne w kierunku wykrywania koronawirusa zostali skierowani pacjenci, którzy mają rozpocząć leczenie chemioterapią. Wkrótce ruszą również  badania personelu medycznego ŚCO.

Warto podkreślić, że w Laboratorium Wirusologii Molekularnej wykonywane są testy molekularne (genetyczne) na obecność wirusa SARS CoV-2, rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia. Badania molekularne są obecnie jedyną metodą pozwalającą na stwierdzenie bezpośredniej obecności wirusa SARS-CoV-2 w badanym materiale biologicznym, są również kluczowe w monitorowaniu przebiegu zakażenia i potwierdzeniu wyleczenia pacjenta z COVID-19. Materiał do badania jest pobierany z górnych lub dolnych dróg oddechowych.

Jak informuje dr hab. n. med. Artur Kowalik, kierownik Zakładu Diagnostyki Molekularnej ŚCO, dzienna przepustowość Laboratorium Wirusologii Molekularnej wynosi na razie  40 badań, ponieważ procedura jest wieloetapowa, a czas od pobrania próbki do uzyskania wyniku może przekraczać sześć godzin. Przepustowość będzie systematycznie wzrastać wraz z dostarczeniem do laboratorium całego sprzętu. Aby zminimalizować ryzyko zakażenia i zapewnić bezpieczne prowadzenie leczenia dla chorych onkologicznie laboratorium będzie pracować na potrzeby pacjentów i personelu  Świętokrzyskiego Centrum Onkologii oraz położonego w tym samym budynku Oddziału Onkologii i Hematologii Dziecięcej Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii (WSzZ).

Na potrzeby Laboratorium Wirusologii Molekularnej zaadaptowane zostały osobne pomieszczenia wyposażone w system śluz oraz urządzeń filtrujących i dezynfekujących powietrze w pracy ciągłej. Laboratorium zostało wyposażone także w komory laminarne i system zabezpieczeń pozwalający na pracę z materiałem zakaźnym (aerozolem). Jest to pierwsze tej klasy bezpieczeństwa laboratorium w naszym regionie.

Na uruchomienie laboratorium wirusologii ŚCO, jako partner w ramach rozszerzenia projektu pn. “Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”, otrzymała 1 mln 552 tys. zł ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 z działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna.

Źródło: Departament Inwestycji i Rozwoju

Galeria zdjęć

Laboratorium w ŚCO z unijnym wsparciem
Laboratorium w ŚCO z unijnym wsparciem
Laboratorium w ŚCO z unijnym wsparciem
Laboratorium w ŚCO z unijnym wsparciem