UWAGA – Aktualizacja regulaminów konkursów w ramach Poddziałania 8.1.1 oraz 8.3.2 RPOWŚ 2014-2020

Data opublikowania: 13 maja 2020

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego informuje, że zostały zaktualizowane poniższe regulaminy konkursów:

Regulamin konkursu nr: RPSW.08.01.01-IZ.00-26-304/20

Regulamin konkursu nr: RPSW.08.01.01-IZ.00-26-305/20

Regulamin konkursu nr: RPSW.08.03.02-IZ.00-26-303/20

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze zmianami.