KOMUNIKAT

Data opublikowania: 13 maja 2020

Zmiana terminów ogłaszania konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 dla Działań 3.3 i 3.4 – komponent EFRR

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 (IZ) informuje, że w związku z trwającym stanem epidemii SARS-CoV-2, bezterminowo zostają przesunięte ogłoszenia naborów projektów
w ramach następujących konkursów zaplanowanych w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2020 rok, w części dotyczącej EFRR:

  • Działanie 3.3 - Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym
  • Działanie 3.4 - Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej

Pierwotnie terminy ogłoszenia ww. konkursów zaplanowane były na III kwartał br.

IZ będzie na bieżąco informować o kolejnych decyzjach, dotyczących ogłaszania konkursów w 2020 roku.