UWAGA! Informacja dotycząca zawieszenia III naboru Formularzy zgłoszeniowych na zakup usług doradczych dla MŚP

Data opublikowania: 26 maja 2020
UWAGA! Informacja dotycząca zawieszenia III naboru Formularzy zgłoszeniowych na zakup usług doradczych dla MŚP
UWAGA! Informacja dotycząca zawieszenia III naboru Formularzy zgłoszeniowych na zakup usług doradczych dla MŚP

Od dnia 27 maja 2020 r. nie będą przyjmowane Formularze zgłoszeniowe dotyczące III naboru na vouchery na usługi doradcze ze względu na konieczność weryfikacji czy złożone wnioski nie przekroczyły dostępnej alokacji.

Wszystkie Formularze złożone terminie od 27.05.2020 r. (osobiście lub pocztą) nie będą podlegały weryfikacji. Nabór może zostać wznowiony w przypadku, gdy w wyniku oceny okaże się, że alokacja nie została w pełni wyczerpana. Wszystkie Formularze złożone w terminie do dnia 26 maja 2020 r. (osobiście lub pocztą) zostaną poddane analizie.