Fundusze unijne na opiekę medyczną dla seniorów i profilaktykę chorób zawodowych

Data opublikowania: 3 czerwca 2020
Na dzisiejszym posiedzeniu Zarząd Województwa zatwierdził do unijnego dofinansowania sześć projektów RPO, wspierających zdrowie mieszkańców regionu świętokrzyskiego
Na dzisiejszym posiedzeniu Zarząd Województwa zatwierdził do unijnego dofinansowania sześć projektów RPO, wspierających zdrowie mieszkańców regionu świętokrzyskiego

Na dzisiejszym posiedzeniu Zarząd Województwa zatwierdził do dofinansowania sześć projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, dotyczących opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi i seniorami oraz działań wspierających zdrowie pracowników. Z przedsięwzięć skorzysta blisko 800 osób. Kwota dofinansowania projektów to łącznie 8,8 mln zł.

- W tym ponad 6,8 mln zł to dofinansowanie dla trzech projektów, przewidujących utworzenie Dziennych Domów Opieki Medycznej w regionie – poinformowała Wicemarszałek Woj. Świętokrzyskiego, Renata Janik. – Nowe placówki powstaną w Pierzchnicy, w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz w Skarżysku - Kamiennej. Łącznie będzie nich dostępnych 50 miejsc opieki dla osób chorych, niesamodzielnych, starszych. Z tych trzech projektów skorzysta w sumie ponad 320 osób. W Dziennych Domach Opieki Medycznej pacjenci po zakończonym leczeniu szpitalnym mogą korzystać z niezbędnych zabiegów i opieki lekarzy, przez kilka godzin w ciągu dnia, a następnie powracać do swoich miejsc zamieszkania. Chodzi jednak nie tylko o opiekę poszpitalną. Te placówki wypełniają pewną lukę w systemie zdrowia i są odpowiedzią na potrzeby także tej grupy osób chorych, które potrzebują wsparcia bardziej specjalistycznego i w większym zakresie, niż to jest dostępne w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej. Jednocześnie są to osoby nie wymagające stałej opieki szpitalnej, w tym całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego.

- Tworzenie Dziennych Domów Opieki Medycznej wpisuje się w szerszy kontekst społeczny i stanowi odpowiedź na obecne wyzwania demograficzne, związane przede wszystkim ze starzeniem się społeczeństwa – skomentował Marszałek Woj. Świętokrzyskiego, Andrzej Bętkowski. – Na przykład w samej gminie Skarżysko-Kamienna, gdzie usytuowany ma być jeden z DDOM-ów, aż jedna czwarta mieszkańców to osoby po 65 roku życia.

Pacjenci korzystający z opieki w Dziennych Domach Opieki Medycznej mogą mieć dostęp do wielu specjalistów, np. lekarza z zakresu medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych, lekarza - specjalisty z zakresu rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty, opiekuna medycznego, terapeuty zajęciowego, psychologa, pielęgniarki, dietetyka, logopedy - afazjologa, farmaceuty itd.

- Bardzo ważnym aspektem takich projektów jest wsparcie dla opiekunów osób chorych – podkreśliła również Wicemarszałek Renata Janik. – To są przecież najczęściej najbliżsi seniorów. Choroba i niepełnosprawność rodzica jest dla nich bardzo dużym obciążeniem. Opiekunowie nierzadko nie mogą podjąć lub kontynuować zatrudnienia, co wpływa bezpośrednio na sytuacje finansową całej rodziny. Z analiz, przeprowadzanych na potrzeby projektów, jednoznacznie wynika, że standard bytowy tych rodzin jest o wiele niższy od jakości życia takich rodzin, w których osoba starsza jest samodzielna. Dlatego odciążenie członków rodzin, poprzez zapewnienie opieki seniorom przez kilka godzin w ciągu dnia, jest ważnym elementem wsparcia.  

Dofinansowanie unijne, w łącznej kwocie ponad 2 mln zł, trafi również do trzech projektów, przewidujących profilaktykę zdrowotną i zapobieganie chorobom zawodowym pracowników w sześciu świętokrzyskich firmach. Z pomocy skorzysta 455 osób, pracujących na różnych stanowiskach i w różnych branżach – to m. in. edukacja, przetwórstwo żywności, przemysłowa produkcja maszyn, administracja publiczna. Wsparcie projektowe  będzie dostosowane do specyficznych potrzeb każdej grupy pracowników. Osoby pracujące przez długie godziny w pozycji siedzącej, przy komputerze, narażone są np. na otyłość, choroby układu ruchu i krążenia. Z kolei robotnicy przemysłowi narażeni są na co dzień m. in. na duże zapylenie i hałas w zakładach.    

Pracownicy będą korzystali m. in z badań profilaktycznych oraz konsultacji lekarzy specjalistów w kierunku profilaktyki i leczenia chorób zawodowych, charakterystycznych dla danej branży. Ponadto w projektach przewidywane są także zakupy sprzętu, który poprawi warunki pracy – w biurach to np. ergonomiczne fotele, zmniejszające negatywny wpływ wielogodzinnego siedzenia przed komputerem na kręgosłup.       

 

Źródło: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Galeria zdjęć

Na dzisiejszym posiedzeniu Zarząd Województwa zatwierdził do unijnego dofinansowania sześć projektów RPO, wspierających zdrowie mieszkańców regionu świętokrzyskiego
Na dzisiejszym posiedzeniu Zarząd Województwa zatwierdził do unijnego dofinansowania sześć projektów RPO, wspierających zdrowie mieszkańców regionu świętokrzyskiego