Więcej miejsc przedszkolnych dla świętokrzyskich maluchów!

Data opublikowania: 10 czerwca 2020
Więcej miejsc przedszkolnych dla świętokrzyskich maluchów!
Więcej miejsc przedszkolnych dla świętokrzyskich maluchów!

 Na dzisiejszym posiedzeniu Zarząd Województwa przyznał unijne dofinansowanie projektom „przedszkolnym” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Tym razem pomoc uzyska osiem placówek z naszego regionu. Łączna wartość projektów to blisko 3 mln zł.

- Dzięki tym przedsięwzięciom w działających już przedszkolach przybędzie 75 nowych miejsc, a 338 dzieci będzie mogło skorzystać z ciekawych zajęć, znacznie wykraczających poza podstawowy program edukacji przedszkolnej – poinformowała Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, Renata Janik. - Dodatkowo w ramach projektów zaplanowano wsparcie dla 29 nauczycieli. Będą oni zdobywać wiedzę i podnosić swoje kwalifikacje, głównie z zakresu pedagogiki specjalnej. W sposób szczególny autorzy potraktowali dzieci z niepełnosprawnościami - aż trzy z ośmiu zatwierdzonych dziś projektów będą w całości służyć ich potrzebom.

Dotknięte niepełnosprawnością dzieci z Przedszkola „Słowicza Ferajna” w Kielcach, z Przedszkola „Czarodziejski Młynek” w Końskich oraz z Przedszkola Specjalnego w Skarżysku-Kamiennej otrzymają specjalistyczną pomoc. Każda z placówek będzie wzbogaci się o nowe pomoce terapeutyczne i dydaktyczne oraz urządzenia rehabilitacyjne. Dzięki temu przedszkola będą mogły zapewnić dzieciom lepsze warunki do rozwoju, adekwatne do ich specjalnych potrzeb. Dofinansowanie unijne otrzymają także przedszkola w Klimontowie, Bliżynie, Rakowie, Wolicy i Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zatwierdzone dziś do realizacji projekty zostały złożone w ramach konkursu
z Poddziałania 8.3.1 RPO WŚ „Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej”, ogłoszonego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Źródło: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego