10 mln zł z Unii Europejskiej na edukację młodzieży i dorosłych oraz walkę z uzależnieniami w woj. świętokrzyskim

Data opublikowania: 25 czerwca 2020
Marszałek Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy na dofinansowanie 10 projektów RPO, z których skorzysta blisko 1100 mieszkańców regionu świętokrzyskiego.
Marszałek Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy na dofinansowanie 10 projektów RPO, z których skorzysta blisko 1100 mieszkańców regionu świętokrzyskiego.

Blisko 1100 osób skorzysta z kolejnych 10 projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego, objętych dziś umowami o dofinansowanie. W planach są kursy i szkolenia dla dorosłych oraz wsparcie dla szkół ponadpodstawowych, ponadto pomoc dla osób wychodzących z uzależnień od alkoholu i substancji psychoaktywnych.

W uroczystości zawarcia umów, która odbyła się w Filharmonii Świętokrzyskiej, uczestniczyli Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Andrzej Bętkowski oraz Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, Renata Janik.  

- W czterech projektach, o wartości blisko 2,7 mln zł, przewidziano szkolenia zawodowe dla ponad 500 mieszkańców naszego regionu – powiedziała Wicemarszałek Renata Janik. – Kursy dotyczą zawodów poszukiwanych aktualnie na rynku pracy. Większość szkoleń kończy się egzaminem państwowym i uzyskaniem określonych uprawnień lub zdobyciem certyfikatu, świadczącego o uzyskanych kompetencjach i umiejętnościach.

W ramach projektów zaplanowano zróżnicowane szkolenia, to m.in.: kursy prawa jazdy kierowców autobusów i samochodów ciężarowych, kursy spawania różnymi metodami, ponadto kursy ratownika wodnego i pierwszej pomocy oraz sternika motorowodnego, a także kursy przygotowujące do wykonywania zawodu opiekunki środowiskowej, masażysty oraz kosmetyczki.

- Cztery spośród podpisanych dzisiaj umów dotyczą projektów dla szkół branżowych i techników – poinformował Marszałek Andrzej Bętkowski. – Będą realizowane w placówkach działających na terenie Kielc, Ostrowca Świętokrzyskiego, Skarżyska- Kamiennej, Końskich i Buska – Zdroju. Skorzysta z nich ponad 320 uczniów. Większość z nich weźmie udział w płatnych stażach u lokalnych pracodawców.   

Unijnym dofinansowaniem objęty został także projekt skierowany do 96 uczniów klas o profilu biologiczno-chemicznym z I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Przedsięwzięcie, o wartości ponad 390 tys. zł, przygotowała Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w Kielcach, w partnerstwie ze szkołą. W projekcie uczniowie będą m. in. prowadzili doświadczenia oraz ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego.

Z kolei w projekcie Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie w Kielcach, o wartości ponad 3,2 mln zł, pomoc uzyska 129 osób przebywających tymczasowo w Hostelu dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych w Kielcach i w Ośrodku Rehabilitacji dla takich osób w Pałęgach. Pobyt w tych placówkach stanowi etap „przejściowy” między terapią a samodzielnym życiem i ma wspomagać w utrzymaniu abstynencji, powrocie do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, podjęciu pracy, radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych oraz w rozwoju osobistym. W ramach unijnego dofinasowania powstanie sześć dodatkowych miejsc w placówce w Kielcach. Ponadto znacząco rozszerzony zostanie zakres pomocy oferowanej w obu ośrodkach, m. in. o specjalistyczne wsparcie psychologiczne, psychoterapeutyczne i psychiatryczne, a także doradztwo i warsztaty umiejętności zawodowych.

 

Źródło: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Galeria zdjęć

Marszałek Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy na dofinansowanie 10 projektów RPO, z których skorzysta blisko 1100 mieszkańców regionu świętokrzyskiego.
Marszałek Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy na dofinansowanie 10 projektów RPO, z których skorzysta blisko 1100 mieszkańców regionu świętokrzyskiego.
Marszałek Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy na dofinansowanie 10 projektów RPO, z których skorzysta blisko 1100 mieszkańców regionu świętokrzyskiego.
Marszałek Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy na dofinansowanie 10 projektów RPO, z których skorzysta blisko 1100 mieszkańców regionu świętokrzyskiego.
Marszałek Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy na dofinansowanie 10 projektów RPO, z których skorzysta blisko 1100 mieszkańców regionu świętokrzyskiego.
Marszałek Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy na dofinansowanie 10 projektów RPO, z których skorzysta blisko 1100 mieszkańców regionu świętokrzyskiego.
Marszałek Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy na dofinansowanie 10 projektów RPO, z których skorzysta blisko 1100 mieszkańców regionu świętokrzyskiego.
Marszałek Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy na dofinansowanie 10 projektów RPO, z których skorzysta blisko 1100 mieszkańców regionu świętokrzyskiego.
Marszałek Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy na dofinansowanie 10 projektów RPO, z których skorzysta blisko 1100 mieszkańców regionu świętokrzyskiego.
Marszałek Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy na dofinansowanie 10 projektów RPO, z których skorzysta blisko 1100 mieszkańców regionu świętokrzyskiego.
Marszałek Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy na dofinansowanie 10 projektów RPO, z których skorzysta blisko 1100 mieszkańców regionu świętokrzyskiego.