Dla innowacji i nauki

Data opublikowania: 1 lipca 2020
Dla innowacji i nauki
Dla innowacji i nauki

Nowoczesne laboratoria, specjalistyczny sprzęt badawczy, możliwość testowania i  wdrażania nowych rozwiązań, znakomita kadra naukowa – a wszystko to w jednym miejscu czyli Centrum Naukowo–Wdrożeniowym Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego, które zostało otwarte we wtorek, 30 czerwca. Inwestycja współfinansowana jest ze środków unijnych.

Politechnika Świętokrzyska wzbogaciła się o nowoczesne laboratoria, które tworzą Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego. Sześć z nich istniała już wcześniej, ale zostały doposażone, kolejnych sześć utworzono od podstaw. Wszystkie związane są z inteligentnymi specjalizacjami naszego regionu, dotyczącymi m.in. z budownictwa zasobooszczędnego, branży metalowo–odlewniczej, wytwarzaniem precyzyjnych elementów do zastosowania w medycynie oraz zrównoważonym rozwojem energetycznym.

– Ten projekt to ogromna szansa na rozwój regionu, którego warunkiem jest współpraca nauki i biznesu – mówiła wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik podczas uroczystego otwarcia CENWIS. - O znaczeniu tej inwestycji świadczy fakt, że to trzeci projekt w naszym województwie pod względem wartości dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Ogólna wartość projektu to ponad 79 mln zł,  z czego unijne wsparcie zamknęło się w kwocie prawie 67 mln zł. Jak podkreślił wicemarszałek Marek Bogusławski – dzięki wsparciu unijnemu możliwy będzie rozwój potencjału Politechniki Świętokrzyskiej w zakresie działalności naukowo-badawczej w dziedzinach kluczowych dla przyszłości województwa, takich jak zrównoważony rozwój energetyczny, budownictwo zasobooszczędne, sektor metalowo-odlewniczy czy turystyka prozdrowotna.

W projektu CENWIS ujęto także budowę na terenie kampusu Politechniki Świętokrzyskiej siedmiu stacji ładowania samochodów elektrycznych oraz, instalację sześciu małych wiatraków na dachach hal laboratoriów.

– Będziemy mieć w Kielcach silne centrum naukowo-laboratoryjne, które stanie się stymulatorem rozwoju opartego na współpracy nauki i nowoczesnego przemysłu – podkreślał rektor Politechniki Świętokrzyskiej Wiesław Trąmpczyński.

Bez wątpienia CENWIS przyczyni się również do rozwoju wysoko wykwalifikowanej kadry naukowej i da okazję jej współpracy z przemysłem, stworzy również firmom możliwość komercyjnego korzystania z potencjału naukowo-badawczego Politechniki Świętokrzyskiej. To wielka szansa na stworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości oraz wzrostu zatrudnienia i spójności społecznej naszego regionu.

Projekt CENWIS - Centrum Naukowo–Wdrożeniowym Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego realizowany był przez Politechnikę Świętokrzyską i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”).

 

Źródło: Departament Inwestycji i Rozwoju

Galeria zdjęć

Dla innowacji i nauki
Dla innowacji i nauki
Dla innowacji i nauki
Dla innowacji i nauki
Dla innowacji i nauki
Dla innowacji i nauki
Dla innowacji i nauki
Dla innowacji i nauki