Dla mieszkańców i dla środowiska

Data opublikowania: 8 lipca 2020
Dla mieszkańców i dla środowiska
Dla mieszkańców i dla środowiska

Gmina Końskie realizuje projekt komunikacyjny, dzięki któremu poprawi się poziom i jakość życia społeczności lokalnej. Zyska też środowisko, bo inwestycja pozwoli znacznie ograniczyć zanieczyszczenia powietrza - szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 1,74 tony równoważnika CO2/rok.

Mowa o projekcie pt. Zintegrowane centrum przesiadkowe na terenie Gminy Końskie, który Unia Europejska wsparła kwotą blisko 6,9 mln zł. Całkowity koszt projektu to ponad 8 mln zł. Inwestycja wpisuje się w działania wdrażające technologie przyjazne środowisku i wspierające zrównoważoną mobilność miejską.

– Projekt poprzedzony był preumową, więc jest on praktycznie zrealizowany. Służy mieszkańcom, ponieważ poprawia system i jakość komunikacji na terenie gminy – mówił marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Powstające zintegrowane centrum przesiadkowe i przebudowa ul. Mostowej ułatwią mieszkańcom miasta dostęp do komunikacji autobusowej, o co mocno zabiegali. Gmina utworzy nowe połączenia komunikacyjne - całkowita długość nowych linii to 203,8 km, kupi 9 niskoemisyjnych autobusów, które kursować będą na trasach łączących najważniejsze pod względem natężenia ruchu i potrzeb miejsca na mapie gminy, wymieni też wiaty 15 przystanków autobusowych. Działaniom towarzyszy kampania promująca ekologiczny transport publiczny.

– Chcielibyśmy, aby tego typu projekty, które przewidują zakup autobusów niskoemisyjnych, realizowały wszystkie miasta w województwie świętokrzyskim. Staramy się zachęcać innych do tego typu działań. W Sandomierzu i Starachowicach takie projekty powstaną. Zielona i niskoemisyjna Europa to cel, który narzuca nam Komisja Europejska – mówił Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Jak dodał burmistrz Końskich Krzysztof Obratański jest to bardzo ambitny projekt, który nie miałby szans powodzenia, gdyby nie umowa z Urzędem Marszałkowskim i dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. – Część projektu jest już zrealizowana i funkcjonalnie jest wpisana w działalność gminy. W marcu uruchomiliśmy komunikację publiczną, która jest świadczona siedmioma mikrobusami. Dziś wprowadzamy dwa duże autobusy, które pozwolą na uzupełnienie taboru i siatki połączeń –podkreślił burmistrz.

Projekt realizowany jest od maja 2018 roku, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej. Prace są na finiszu, zakończą
się w listopadzie tego roku.

Źródło: Departament Inwestycji Rozwoju

Galeria zdjęć

Dla mieszkańców i dla środowiska
Dla mieszkańców i dla środowiska
Dla mieszkańców i dla środowiska
Dla mieszkańców i dla środowiska
Dla mieszkańców i dla środowiska
Dla mieszkańców i dla środowiska
Dla mieszkańców i dla środowiska