Unijne projekty społeczne, edukacyjne i zdrowotne – wdrażamy je najszybciej w Polsce!

Data opublikowania: 10 lipca 2020
Konferencja prasowa dotyczyła aktualnych wyników we wdrażaniu części społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego, m. in. pierwszego w kraju miejsca pod względem tempa wdrażania Programu.
Konferencja prasowa dotyczyła aktualnych wyników we wdrażaniu części społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego, m. in. pierwszego w kraju miejsca pod względem tempa wdrażania Programu.

Ostatnie kilkanaście miesięcy to radykalne przyspieszenie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego, zwłaszcza w zakresie projektów, dotyczących spraw społecznych, zdrowia oraz edukacji. Poziom wykorzystania funduszy unijnych na te cele jeszcze na początku 2019 r. stawiał województwo świętokrzyskie na przedostatnim, 15. miejscu w kraju. W ciągu ubiegłego roku awansowaliśmy na 12. miejsce, a w pierwszej połowie tego roku na 4. miejsce. Pod względem tempa wdrażania Programu jesteśmy obecnie najlepszym polskim regionem.

Efektom wdrażania RPO poświęcona była konferencja prasowa z udziałem Marszałka Woj. Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego, Wicemarszałek Woj. Świętokrzyskiego Renaty Janik oraz Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego, Katarzyny Kubickiej. W trakcie spotkania przedstawiono wyniki kilkunastu miesięcy działań obecnego Zarządu Województwa, których celem było poprawienie efektywności wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego.   

- Na początku 2019 r. poziom wykorzystania funduszy unijnych, przeznaczonych w świętokrzyskim RPO na projekty „miękkie” nie przekraczał 50 procent. Dlatego należało wprowadzić program naprawczy – poinformowała Wicemarszałek Renata Janik.  - Działanie Zarządu skupiło się na usprawnieniu funkcjonowania Departamentu Wdrażania EFS. Zintensyfikowaliśmy też działania informacyjne i szkoleniowe, skierowane do autorów projektów. Jednocześnie radykalnie skróciliśmy proces oceny projektów. Liczba wniosków, składanych w 2019 r. w odpowiedzi na wybrane konkursy, była dwu lub nawet trzykrotnie wyższa niż średnio w ubiegłych latach.

- Te działania szybko dały efekty – mówiła Pani Wicemarszałek. - Na koniec ubiegłego roku zakontraktowanych było już 70 procent funduszy dla projektów społecznych RPO, a pierwszej połowie tego roku mamy rozdysponowane ponad 80 procent dostępnych funduszy, tj. blisko 1,4 mld zł z dostępnej w tym okresie programowania kwoty 1,7 mld zł. Dzięki temu znaleźliśmy się na pierwszym miejscu w Polsce pod względem tempa wdrażania projektów Regionalnego Programu Operacyjnego, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Szerszy obraz, dotyczący całego Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego, zarówno w jego części dotyczącej inwestycji infrastrukturalnych, jak i efektów społecznych, nakreślił uczestnikom konferencji Marszałek Andrzej Bętkowski. - Dotychczas rozdysponowano 80 procent środków unijnych dostępnych w ramach całego RPO – poinformował. - Widoczne są różnice w wartości funduszy, jakie napłynęły do poszczególnych powiatów naszego regionu. Wynika to m. in. ze zróżnicowanej aktywności autorów projektów w poszczególnych powiatach i różnej liczby projektów, składanych w odpowiedzi na ogłaszane nabory. W ujęciu kwotowym największe środki trafiły dotychczas do Kielc oraz powiatu kieleckiego – łącznie ponad 1,65 mld zł. Odnosząc się do wartości wsparcia unijnego w przeliczeniu na jednego mieszkańca danego powiatu, w regionalnej czołówce plasują się powiat buski, miasto Kielce oraz powiat opatowski, gdzie wartość wsparcia na jedną osobę przekracza 4200 zł. Natomiast dwukrotnie mniej środków, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, trafiło do powiatów jędrzejowskiego oraz skarżyskiego. 

Pomimo znacznego zawansowania w realizacji świętokrzyskiego RPO, wciąż do rozdysponowania pozostają znaczące kwoty. - W drugiej połowie tego roku zamierzamy ogłosić 10 konkursów na łączną kwotę 47 mln zł – powiedziała Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Katarzyna Kubicka.  – Największe wsparcie, w wysokości ponad 17 mln zł, przewidziano dla szkolnictwa zawodowego. W planach są także konkursy dotyczące rozwijania edukacji przedszkolnej, profilaktyki chorób zawodowych, opieki nad osobami niesamodzielnymi, a także wsparcia rodzin i tworzenia świetlic środowiskowych. 

Źródło: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Galeria zdjęć

Konferencja prasowa dotyczyła aktualnych wyników we wdrażaniu części społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego, m. in. pierwszego w kraju miejsca pod względem tempa wdrażania Programu.
Konferencja prasowa dotyczyła aktualnych wyników we wdrażaniu części społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego, m. in. pierwszego w kraju miejsca pod względem tempa wdrażania Programu.
Konferencja prasowa dotyczyła aktualnych wyników we wdrażaniu części społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego, m. in. pierwszego w kraju miejsca pod względem tempa wdrażania Programu.