Rewitalizacja. Nowe oblicze znanych miejsc

Data opublikowania: 14 lipca 2020
Rewitalizacja. Nowe oblicze znanych miejsc
Rewitalizacja. Nowe oblicze znanych miejsc

Dom Seniora i biblioteka, stworzenie przestrzeni przyjaznej dla mieszkańców i turystów, nadanie nowej funkcji zabytkowym obiektom – dzięki realizacji projektu rewitalizacji, który współfinasowany jest ze środków unijnych, zmieni się oblicze Nowej Słupi.

Prawie 4 mln zł unijnego wsparcia otrzymała Nowa Słupia na działania rewitalizacyjne, dzięki którym gminna przestrzeń zyska nowy blask, a zdegradowanym obszarom zostanie nadana nowa funkcja społeczna, gospodarcza, edukacyjna, kulturalna i rekreacyjna.

W poniedziałek, 13 lipca z udziałem marszałka województwa świętokrzyskiego – Andrzeja Bętkowskiego i wicemarszałek Renaty Janik odbyło się uroczyste podpisanie preumowy na realizację projektu Rewitalizacja Nowej Słupi. W jego ramach przewidziano m.in. modernizację ulicy Świętokrzyskiej wraz z przebudową infrastruktury, dzięki czemu powstanie deptak. Przewidziano również modernizację i adaptację budynku po GOPS- ie, w którym swoją siedzibę znajdą biblioteka publiczna, Domu Seniora oraz działające w gminie stowarzyszenia. Projekt zakłada także renowację zabytkowej, późnobarokowej Opatówki, która leży na wzniesieniu przy ul. Świętokrzyskiej i jest jedną z wizytówek Nowej Słupi. Swoje oblicze zmieni również Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe, a poddasze budynku „Karczma Mnicha” zostanie zaadaptowane na cele turystyczne. Ogólna powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją to 2,7 ha.

- Cieszę się, że kolejna świętokrzyska gmina realizuje projekt rewitalizacyjny – mówił marszałek Andrzej Bętkowski podczas podpisania preumowy. – Dzięki wsparciu z funduszy unijnych samorządy mają szansę na  przekształcanie obszarów zdegradowanych i nadawanie im nowych funkcji. To dla wielu gmin szansa na rozwój oraz ożywienie społeczne, kulturalne i gospodarcze.

Jak dodaje marszałek Bętkowski dzięki działaniom w ramach projektów rewitalizacyjnych zaniedbane, często znajdujące się w złym stanie, obszary zyskają nowe oblicze, a dla mieszkańców zostanie stworzona przestrzeń wypoczynku i integracji.

- Najważniejszym i najbardziej kosztownym elementem rewitalizacji Nowej Słupi będzie przebudowa infrastruktury ulicy Świętokrzyskiej, która ma służyć mieszkańcom jako deptak i miejsce spotkań. Pojawi się nowa nawierzchnia drogi, oświetlenie, chodniki – wyjaśnił burmistrz Nowej Słupi - Andrzej Gąsior.

W podpisaniu umowy na rewitalizację Nowej Słupi uczestniczył także starosta kielecki – Mirosław Gębski.

Projekt Rewitalizacja Nowej Słupi realizowany jest  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich. Jego ogólna wartość to 5 mln 398 tys. zł, z czego dofinansowanie z UE wynosi 3 mln 976 tys. zł.

 

Źródło: Departament Inwestycji i Rozwoju

 

 

 

Galeria zdjęć

Rewitalizacja. Nowe oblicze znanych miejsc
Rewitalizacja. Nowe oblicze znanych miejsc
Rewitalizacja. Nowe oblicze znanych miejsc
Rewitalizacja. Nowe oblicze znanych miejsc
Rewitalizacja. Nowe oblicze znanych miejsc
Rewitalizacja. Nowe oblicze znanych miejsc
Rewitalizacja. Nowe oblicze znanych miejsc