Przyśpieszamy z wydawaniem unijnej kasy. Czy może być jeszcze lepiej?

Data opublikowania: 14 lipca 2020
Przyśpieszamy z wydawaniem unijnej kasy. Czy może być jeszcze lepiej?
Przyśpieszamy z wydawaniem unijnej kasy. Czy może być jeszcze lepiej?

Świętokrzyskie pnie się w górę w wydatkowaniu unijnych funduszy! Liczby mówią same za siebie – 2317 podpisanych umów na łączną kwotę prawie  5 mld zł dofinansowania z Funduszy Europejskich! To dało nam na koniec czerwca szóstą, najwyższą od lat, pozycję w kraju.

Stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 napawa optymizmem. Kontraktacja na koniec czerwca wyniosła prawie 84 proc., a to daje nam w ogólnopolskim rankingu szóstą pozycję. Przypomnijmy, że jeszcze w styczniu tego roku województwo świętokrzyskie było na dziesiątej pozycji, ale z miesiąca na miesiąc sukcesywnie pniemy się w górę, co warte jest podkreślenia w dobie kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa.

Na koniec kwietnia liczba wszystkich umów na dofinansowanie z RPOWŚ wyniosła 2317, a łączna wartość unijnego wsparcia to prawie 5 mld zł! To oznacza, że poziom kontraktacji wynosi obecnie 83,6 proc. i w stosunku do maja 2020 r. wzrósł o 3 proc. Te liczby mówią same za siebie i dowodzą, że na ostatniej prostej obecnej perspektyw finansowej Unii Europejskiej coraz sprawniej wdajemy unijne pieniądze.

Najwyższym poziomem kontraktacji, bo wynoszący prawie 97 proc. może pochwalić się Oś Priorytetowa 7 Sprawne usługi publiczne, w ramach której podpisano już 219 umów na łączną kwotę unijnego dofinansowania w wysokości prawie 568 mln zł. Na równie wysokim, przekraczającym 90 proc. poziomie kontraktacji znalazły się osie: 9 (Włączenie społeczne i walka z ubóstwem) z 286 umowami  i wkładem UE wynoszącym prawie 410 mln zł oraz 5 (Nowoczesna komunikacja). W tym ostatnim przypadku mamy 15 umów na łączna kwotę  unijnego dofinansowania – ponad 517 mln zł.

Warto podkreślić, że w samym tylko czerwcu w ramach RPOWŚ podpisano 116 umów o łącznej wartości wkładu UE ponad 166 mln zł. Dotyczyły one m.in. realizacji tzw. projektów miękkich, dzięki którym powstaną nowe świetlice środowiskowe czy organizowane będą szkolenia dla mieszkańców regionu, jak i inwestycyjnych (np. rozwój transportu w Sandomierzu, modernizacja oddziału rehabilitacji w skarżyskim szpitalu).

- Nie zwalniamy tempa, choć pandemia koronawirusa stawia przez Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego nowe wyzwania związane z koniecznością współfinansowania działań skierowanych na wsparcie przedsiębiorców czy doposażenie placówek służby zdrowia – mówi Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.

Przypomina on, że właśnie ruszyła realizacja kolejnego działania w ramach Świętokrzyskiej Tarczy Antykryzysowej, które współfinansowane jest ze środków unijnych. Mowa tu o pożyczkach płynnościowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Na ten cel Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zarezerwował kwotę 80 mln zł, choć może ona ulec zwiększeniu

- Pożyczki, udzielane na preferencyjnych warunkach, pozwalają sfinansować wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firm i zachować miejsca pracy zagrożone przez pandemię COVID-19 – dodaje marszałek.- Zainteresowanie firm jest bardzo duże – w pierwszym tygodniu do konsorcjum, na którego czele stoi Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego wpłynęło blisko 120 wniosków na ponad 52 mln zł pożyczek.

W tym miesiącu ruszy kolejna, oczekiwana przez przedsiębiorców pomoc dla świętokrzyskich miko i małych firm, które znalazły się w trudnej sytuacji na skutek pandemii koronawirusa – dotacje obrotowe. - Środki unijne zaplanowane na ten cel to 40 mln zł – mówi Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. – Kolejna pomoc dla firm w ramach RPO to vouchery na specjalistyczne usługi doradcze dla 198 mikro, małych i średnich firm na łączną kwotę unijnego wsparcia 10 mln zł.

Marszałek Bętkowski zapewnia, że utrzymanie dobrego tempa wydatkowania unijnych środków to jedno z najważniejszych zadań, przed którymi stoi samorząd województwa świętokrzyskiego. – Chcemy, by fundusze unijne wspierały działania służące ograniczeniu negatywnych skutków ekonomicznych pandemii, a jednocześnie służyły pobudzaniu gospodarczemu regionu oraz wspierały kapitał ludzki.

 

Źródło: Departament Inwestycji i Rozwoju

Galeria zdjęć

Przyśpieszamy z wydawaniem unijnej kasy. Czy może być jeszcze lepiej?