Unijne miliony dla przedsiębiorstw

Data opublikowania: 15 lipca 2020
Unijne miliony dla przedsiębiorstw
Unijne miliony dla przedsiębiorstw

Zakup nowoczesnych linii produkcyjnych, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań usprawniających pracę – a wszystko to dzięki unijnemu dofinansowaniu, które trafi do świętokrzyskich firm.

Kolejnych 17 świętokrzyskich firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw  podpisało umowy na unijne dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wsparcie otrzymały m.in. firmy z branży medycznej, budowlanej, usługowej, turystycznej, spożywczej i rekreacyjnej. Wspólnym mianownikiem wszystkich przedsięwzięć, które będą one realizować, jest innowacyjność i zwiększenie konkurencyjności.

Na co przedsiębiorstwa przeznaczą otrzymane wsparcie? Przede wszystkim na  uruchomienie nowoczesnych linii technologicznych, zakup specjalistycznego sprzętu, wprowadzenie na rynek nowych produktów czy rozszerzenie zakresu swoich usług – słowem na takie działania, które dają firmom możliwości rozwoju. Dla przykładu – jedna z firm otrzymała dofinansowanie na wdrożenie innowacyjnych  produktów powstających w procesie obróbki CNC płyt ekologicznych typu honeycomb, kolejna zajmie się produkcją prefabrykowanych tablic rozdzielczych do inteligentnego zarządzania energią, zaś beneficjent z branży medycznej wprowadzi innowacyjne procesy technologiczne z zakresu skomputeryzowanej ortodoncji.

Każda z firm otrzymała dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

- Konkursy dla przedsiębiorstw z Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP od samego początku cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Projekty, które otrzymały unijne wsparcie, służyć będą nie tylko rozwojowi przedsiębiorstw, ale i przyczyniają się do wzmocnienia potencjału gospodarczego i konkurencyjności całego regionu świętokrzyskiego. Jest to niezwykle istotne w dobie kryzysu ekonomicznego wywołanego pandemią koronawirusa – mówi marszałek województwa świętokrzyskiego – Andrzej Bętkowski.

Ogółem w ramach całego rozdania konkursowego do dofinansowania wybrano 216 projektów na łączną kwotę wsparcia z Funduszy Europejskich w wysokości prawie 34,5 mln zł. Ogólna wartość projektów opiewa na kwotę 50,2 mln zł.

 

Źródło: Departament Inwestycji i Rozwoju