Informatyzacja usprawni pracę placówek medycznych

Data opublikowania: 15 lipca 2020
Informatyzacja usprawni pracę placówek medycznych
Informatyzacja usprawni pracę placówek medycznych

50,5 mln zł – do takiej kwoty unijnego dofinansowania zwiększyła się wartość projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego”. W środę, 15 lipca podpisano aneksy do porozumień o partnerstwie z uczestnikami tego przedsięwzięcia.

W projekcie InPlaMed, którego liderem jest województwo świętokrzyskie, uczestniczy  20 placówek leczniczych z całego regionu - osiem podległych marszałkowi i dwanaście powiatowych. Powstaną w nich nowoczesne systemy informatyczne pozwalające na szybsze i łatwiejsze korzystanie z dokumentacji medycznej przez pacjentów i lekarzy. Decyzją Zarządu Województwa Świętokrzyskiego wysokość dofinansowania projektu ze środków UE została zwiększona o 3,5 mln zł, dzięki czemu wzrosła do prawie 50,5 mln zł.  Ogólna wartość przedsięwzięcia, które realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, to 61,3 mln zł.

Aneksy ze strony Województwa Świętokrzyskiego podpisali marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik,

- Realizacja projektu InPlaMed WŚ zbiegła się z okresem stanu epidemii spowodowanej koronawirusem, co bezpośrednio wpłynęło na wzrost kosztów i wymusiło wydłużenie jego realizacji o rok, czyli do połowy 2022 roku – mówił podczas podpisywania aneksów marszałek Bętkowski. -  Dlatego też podjęliśmy decyzję o pokryciu wzrostu kosztów poprzez zwiększenie dofinansowania dla 14 partnerów projektu.

Jak podkreśla marszałek Bętkowski projekt „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” to niezwykle ważne przedsięwzięcie - informatyzacja publicznego sektora ochrony zdrowia jest bowiem koniecznością, wymuszoną zarówno poprzez regulacje prawne oraz ducha postępu. W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa organizacji pracy, a także usprawnienie obsługi pacjentów oraz podniesienie bezpieczeństwa.

- W dobie pandemii zarówno samorządy, dyrektorzy placówek medycznych, jak i pacjenci przekonali się, jak ważna jest informatyzacja placówek ochrony zdrowia. Dlatego z jednej strony projekt realizuje wymagania wynikające z ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, zgodnie z którą konieczne jest przejście placówek na ewidencję elektroniczną, ale także spełnia wymagania związane z rozporządzeniem RODO – dodaje wicemarszałek Renata Janik.

Realizacja projektu wpłynie na poprawę organizacji pracy, usprawni obsługę pacjentów oraz podniesie bezpieczeństwo.

– Informatyka i nauka stawiają dziś przed nami nowe wyzwania i musieliśmy zupełnie zmienić nasze systemy informatyczne, rozbudować je i poprawić szybkość ich działania, która przekłada się na krótszy czas obsługi pacjenta w przychodniach czy na oddziałach. Dla nas zawsze najważniejszy jest pacjent, a on na pewno będzie zadowolony, bo obsługa będzie sprawniejsza – mówił dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii prof. Stanisław Góźdź w imieniu obecnych na spotkaniu przedstawicieli placówek medycznych uczestniczących w projekcie.

W ramach projektu InPlaMed zaplanowano m.in. rozbudowę serwerowni, wyposażenie placówek w nowoczesne medyczne systemy informatyczne, ucyfrowienie urządzeń diagnostyki, budowę systemów udostępniania i wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz zakup sprzętu do telekonsultacji i wideokonferencji.

Projekt „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 z Działania 7.1 Rozwój e‑społeczeństwa.

Źródło: Departament Inwestycji Rozwoju

Galeria zdjęć

Informatyzacja usprawni pracę placówek medycznych
Informatyzacja usprawni pracę placówek medycznych
Informatyzacja usprawni pracę placówek medycznych
Informatyzacja usprawni pracę placówek medycznych
Informatyzacja usprawni pracę placówek medycznych