Strategicznie w Sandomierzu

Data opublikowania: 3 września 2020
Strategicznie w Sandomierzu
Strategicznie w Sandomierzu

To bardzo ważny dokument, który określi wizję rozwoju naszego regionu na najbliższe dziesięć lat - mówił marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, otwierając konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+, które odbyły się w środę, 2 września w Sandomierzu.

W debacie poświęconej temu dokumentowi uczestniczyli przedstawiciele powiatów sandomierskiego, opatowskiego i staszowskiego, którzy dyskutowali, m.in. o szansach rozwoju oraz zastanawiali się, jakie kluczowe przedsięwzięcia, powinny zostać wpisane do projektu Strategii.

- Rok 2020 jest dla nas kluczowy, bowiem do końca zbliża się obecna perspektywa unijna, ważność traci również obowiązująca Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego – podkreślił marszałek Bętkowski. – Nowy dokument, który przygotowujemy będzie organizował naszą działalności i miał zasadniczy wpływ na politykę regionu.

O tym, jak ważna jest dyskusja na temat Strategii mówił senator Jarosław Rusiecki. – Wykorzystać atuty, zniwelować zagrożenia – to nasz cel – podkreślił parlamentarzysta, dodając, że jednym z najpoważniejszych problemów, przed którymi stoi region świętokrzyski jest demografia. Poseł Marek Kwitek dodał, że nowy okres finansowania unijnego stwarza dla regionu świętokrzyskiego ogromne szanse, dlatego tak ważne jest racjonalne wykorzystanie Funduszy Europejskich.

Dyskusję o projekcie Strategii poprzedziło wystąpienie dr Kamila Noworól, eksperta rozwoju regionalnego, która przedstawiła europejskie i krajowe uwarunkowania projektu dokumentu. Natomiast o najważniejszych założeniach Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ mówił Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Podkreślił on, że jest to dokument tworzony na najbliższe dziesięć lat, który ma być bardzo mocno powiązany z nowym okresem unijnego programowania.

- To nie jest dokument pisany przez urzędników zza biurka, lecz wynik pracy kilku grup roboczych, do udziału w których zaprosiliśmy przedstawicieli wszystkich środowisk – biznesu, nauki, samorządowców, związków zawodowych czy organizacji pozarządowych – podkreślił dyr. Sułek.

W wyniku tych prac zostały określone trzy główne cele rozwoju regionu - inteligentna gospodarka i aktywni ludzie, przyjazny dla środowiska i czysty region, wspólnota i bezpieczna przestrzeń, które łączą ludzi oraz obszary strategicznej interwencji. I właśnie tym obszarom poświęcona była spora cześć dyskusji. Uczestnicy spotkania zgłaszali również uwagi dotyczące wspierania budownictwa mieszkaniowego, które może być jednym z elementów warunkujących pozostanie młodzieży w regionie świętokrzyskim. Rozmawiano również o rozwoju rolnictwa, zastanawiano się nad wpisaniem do projektu Strategii, tzw. działań miękkich, nakierowanych na kapitał ludzki.

Zgodnie z planami Strategia ma być gotowa do końca tego roku, tak aby dokument obowiązywał od 1 stycznia 2021 r. Finisz prac nad nim zbiegnie  się z początkiem dyskusji nad nowym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego. Jak podkreślił dyr. Sułek Strategia powinna zostać tak skonstruowana, by była punktem wyjścia do naszych negocjacji z Komisją Europejską.

Konsultacje społeczne projektu Strategii, poza Sandomierzem, odbyły się już w Kielcach, Starachowicach, Skarżysku Kamiennej, Jędrzejowie i Ostrowcu Świętokrzyskim.

Kolejne spotkanie zaplanowano na 4 września, godz. 10:00, Busko-Zdrój, sala konferencyjna Sanatorium Marconi, ul. 1 Maja (dla powiatów buskiego i kazimierskiego).

Galeria zdjęć

Strategicznie w Sandomierzu
Strategicznie w Sandomierzu
Strategicznie w Sandomierzu
Strategicznie w Sandomierzu
Strategicznie w Sandomierzu