Dotacje obrotowe – kolejny nabór wniosków

Data opublikowania: 16 września 2020
Będzie-dodatkowe-unijne-wsparcie-dla-przedsiębiorców
Będzie-dodatkowe-unijne-wsparcie-dla-przedsiębiorców

Na 30 września 2020 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego planuje ogłoszenie kolejnego naboru na dotacje na kapitał obrotowy. Kryteria wyboru projektów w ramach Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP zostały zmienione tak, by pomoc mogli otrzymać najbardziej poszkodowani przez pandemię.

Największą zmianą w porównaniu do poprzedniego naboru jest spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w okresie wybranych trzech miesięcy w 2020 r., począwszy od 1 maja 2020 r. do 31 sierpnia 2020r., w porównaniu do analogicznych trzech miesięcy 2019 r. lub stycznia/lutego 2020 r, jeśli porównanie do roku 2019 nie jest możliwe.

Istotną zmianą jest również wprowadzenie minimalnego poziomu przychodu ze sprzedaży netto w miesiącach, przyjętych do porównania spadku przychodów. Z analizy wniosków złożonych w poprzednim naborze wynika, iż przedsiębiorcy odnotowujący najwyższe spadki mieli dość wysokie przychody. W związku z powyższym założono, iż kwota przychodów nie może być niższa niż 1/3 kwoty wnioskowanego dofinansowania.

Zmianą niezależną od kryteriów wyboru projektów, jest odejście od założeń narzuconych przez ministerstwo, zgodnie z którymi o otrzymaniu dofinansowania decydowała kolejność zgłoszeń.

Zarząd Województwa w trosce o wsparcie przedsiębiorców najbardziej dotkniętych pandemią przyjął zasadę, iż wnioski będą oceniane według kolejności – od najwyższego średniego spadku obrotów z wybranych trzech miesięcy.

Alokacja przeznaczona na nabór: 4 mln zł

Planowany termin naboru: 30.09.2020

Źródło: Departament Inwestycji Rozwoju

Galeria zdjęć

dotacje obrotowe
Będzie-dodatkowe-unijne-wsparcie-dla-przedsiębiorców
Będzie-dodatkowe-unijne-wsparcie-dla-przedsiębiorców