!!! Aktualizacja Warunków naboru projektów nr RPSW.09.02.03-IZ.00-26-312/20:

Data opublikowania: 12 października 2020

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (Instytucja Organizująca Nabór) informuje, że w dniu 8 października 2020 r. zostały zaktualizowane Warunki naboru projektów w trybie nadzwyczajnym nr RPSW.09.02.03-IZ.00-26-312/20.

W związku z utrzymującym się wzrostem zakażeń COVID-19 oraz zgłaszanymi przez Wnioskodawców potrzebami zakupienia środków trwałych pozwalających na walkę z pandemią i jej skutkami, Departament Wdrażania EFS zwiększył w ramach naboru łączny limit procentowy wartości wydatków na zakup środków trwałych oraz wydatków w ramach cross-financingu z 10% do 40% wydatków projektu.

Taka zmiana pozwoli na skumulowanie działań w celu efektywnego wykorzystania środków publicznych w walce z trwającą epidemią. Załączniki do Warunków naboru projektów nie ulegają zmianie. 

Wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone do przedmiotowego dokumentu zawarte zostały w załączonej Tabeli zmian i obowiązują od dnia 08.10.2020 r.

 

Źródło: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączone pliki: