Umowa podpisana. Po nowym roku rusza budowa laboratoriów GUM

Data opublikowania: 31 grudnia 2020
Umowa podpisana. Po nowym roku rusza budowa laboratoriów GUM
Umowa podpisana. Po nowym roku rusza budowa laboratoriów GUM

Umowa z generalnym wykonawcą na budowę Kampusu Głównego Urzędu Miar w Kielcach została podpisana w ostatni dzień 2020 r. Tuż po nowym roku nastąpi przekazanie placu budowy u zbiegu ulic Wrzosowej i ks. Jerzego Popiełuszki.

W siedzibie Głównego Urzędu Miar w Warszawie podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych dla przedsięwzięcia „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny GUM - Etap I”. Parafowali ją –dyrektor Generalny GUM – Łukasz Bryła oraz  Anna Bartela – prezes Zarządu firmy Anna - Bud i prokurent Artur Bławata. W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyli – marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik, wojewoda świętokrzyski – Zbigniew Koniusz, posłanki ziemi świętokrzyskiej – Agata Wojtyszek i Anna Krupka, prezes GUM – prof. Jacek Semaniak oraz rektor Politechniki Świętokrzyskiej – prof. Zbigniew Koruba.

Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych zespołu budynków laboratoryjnych o łącznej powierzchni  prawie 14 tys. m kw. , które stworzą Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar. Wartość złożonej przez Firmę Budowlaną Anna-BUD oferty opiewa na kwotę 104 mln 824 tys. zł. 

Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 1.1 Wsparcie Infrastruktury B+R, Oś Priorytetowa I – Innowacja i Nauka. Kwota unijnego wsparcia na to przedsięwzięcie – jedne z najważniejszych i kluczowych dla rozwoju naszego regionu wynosi 165 mln zł. Ogólny wartość projektu realizowanego przez Główny Urząd Miar wraz z konsorcjantem, którym jest Politechnika Świętokrzyska, to  188 mln 821 tys. zł.

Projekt zakłada budowę u zbiegu ulic Wrzosowej i ks. Jerzego Popiełuszki w Kielcach sześciu laboratoriów badawczo-pomiarowych (akustyki, ultradźwięków i drgań, czasu i częstotliwości, długości, masy, termometrii, wsparcia przemysłu) wyposażonych w specjalistyczny sprzęt i aparaturę. Strefa ta stanowić będzie zaplecze niezbędne do prowadzenia badań podstawowych, przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych, a także posłuży do rozpowszechniania na szeroką skalę wyników takich działań poprzez dydaktykę i otwarte bazy danych. Powstanie także pięć sal wdrożeniowo-dydaktycznych dla ok. 20 osób każda oraz zaplecze administracyjne i techniczne.

Budowa kampusu Głównego Urzędu Miar to kluczowa dla regionu świętokrzyskiego inwestycja, która ma zapewnić zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności naszej gospodarki. Kampus GUM  będzie miejscem, gdzie spotykać się będą nie tylko środowiska badawcze i naukowe, ale również przedstawiciele przemysłu oraz biznesu. W tym miejscu wspierana będzie także wynalazczość i innowacyjność oraz prowadzona działalność dydaktyczna.

Kielecki kampus GUM we współpracy z Politechniką Świętokrzyską ma stać się centrum polskiej metrologii – laboratoria zostaną wyposażone w nowoczesną aparaturę pomiarową  na najwyższym poziomie, kampus zapewni także profesjonalną bazę dydaktyczna dla naukowców z kraju z zagranicy, wspierając w ten sposób wynalazczość i innowacyjność.  Laboratoria GUM to także nowe miejsca pracy dla kadry laboratoryjnej, technicznej i naukowców, to także szansa na zatrzymanie niepokojącego zjawiska „drenażu mózgów” - odpływu z naszego regionu młodych, wykształconych  ludzi.

W ciągu tygodnia od podpisania umowy nastąpi przekazanie generalnemu wykonawcy placu budowy. Wbicie pierwszej łopaty nastąpi tuż po zakończeniu prac przygotowawczych, polegających m.in. na ogrodzeniu terenu budowy oraz przygotowaniu infrastruktury technicznej.

Inwestycja ma zakończyć się 31 grudnia 2023 r.

Galeria zdjęć

Umowa podpisana. Po nowym roku rusza budowa laboratoriów GUM
Umowa podpisana. Po nowym roku rusza budowa laboratoriów GUM
Umowa podpisana. Po nowym roku rusza budowa laboratoriów GUM
Umowa podpisana. Po nowym roku rusza budowa laboratoriów GUM
Umowa podpisana. Po nowym roku rusza budowa laboratoriów GUM
Umowa podpisana. Po nowym roku rusza budowa laboratoriów GUM
Umowa podpisana. Po nowym roku rusza budowa laboratoriów GUM
Umowa podpisana. Po nowym roku rusza budowa laboratoriów GUM
Umowa podpisana. Po nowym roku rusza budowa laboratoriów GUM