Uwaga! Aktualizacja regulaminu konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-326/20

Data opublikowania: 13 stycznia 2021

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (Instytucja Organizująca Konkurs) informuje, że w dniu 13 stycznia 2021 r. został zatwierdzony zaktualizowany regulamin konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-326/20.

Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu, pierwotnie zaplanowany od dnia 30.12.2020 r. do 22.01.2021 roku, został wydłużony do dnia 29.01.2021 roku.

Aktualizacja spowodowana jest doprecyzowaniem zapisów regulaminu konkursu. Wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone do dokumentu zawarte są w Tabeli zmian zamieszczonej pod regulaminem konkursu i obowiązują od dnia 13.01.2021 r. 

Załączniki do przedmiotowego regulaminu konkursu nie ulegają zmianie.