Kolejne 2 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego na edukację zawodową – tym razem dla szkół z Kielc

Data opublikowania: 20 stycznia 2021
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Zarząd Województwa zdecydował dziś o dofinansowaniu kolejnych dwóch projektów dla szkół zawodowych naszego regionu. Do kieleckich „Informatyka” i „Ekonomika” trafi w sumie prawie 2 mln złotych. Dzięki nim 135 uczniów zdobędzie nowe kwalifikacje, prawie 100 uczniów weźmie udział w stażach u pracodawców a szkoły zawodowe doposażą się w dodatkowy sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia zajęć.

- Dofinansowanie projektów było możliwe dzięki przeznaczeniu oszczędności, wynikających z korzystnego obecnie kursu euro, na konkurs z Poddziałania 8.5.1 RPO „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU” – informuje Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, Renata Janik. – Projekty obydwu kieleckich szkół zakładają kompleksowe wsparcie, uwzględniające potrzeby zarówno uczniów, nauczycieli, jak i samych placówek edukacyjnych.

W ramach projektu „Kielecki Kopernik: praktyka, rozwój, kariera zawodowa” przewidziano m.in. zorganizowanie szkoleń zawodowych dla 75 uczniów kierunków technik reklamy i technik ekonomista w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach. Rodzaje szkoleń są ściśle powiązane z kierunkami kształcenia i dotyczą podstaw fotografii reklamowej, obróbki cyfrowej obrazu, projektowania stron internetowych, czy grafiki komputerowej. Wszyscy uczniowie wezmą też udział w płatnych stażach zawodowych u lokalnych liderów branży reklamowej i outsourcingowej. Dla dziewięciu nauczycieli zaplanowano studia podyplomowe z zakresu grafiki komputerowej, reklamy i nowych mediów oraz szkolenie zawodowe - zaawansowany kurs fotografii reklamowej. Unijne dofinansowanie umożliwi również stworzenie w szkole czterech pracowni branżowych: pracowni nowych mediów i grafiki komputerowej, pracowni graficzno-poligraficznej i produktów reklamowych, pracowni fotografii reklamowej oraz laboratorium nowoczesnego centrum outsourcingu procesów biznesowych.

Dofinansowanie o wartości blisko 1 mln zł otrzyma projekt „Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zawód z przyszłością” Zespołu Szkół Informatycznych im. Gen. Józefa Hauke Bosaka w Kielcach.  Jest on skierowany do 60 uczniów kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz 6 nauczycieli kształcenia zawodowego. Uczniowie wezmą udział m.in. w zajęciach wyrównawczych z podstaw elektrotechniki, zajęciach rozwijających z programowania oraz specjalistycznych warsztatach dot. urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, wykraczających poza podstawę programową. 24 uczniów weźmie udział w płatnych stażach zawodowych u pracodawców.

 

Źródło: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Galeria zdjęć

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego