Święty Krzyż z unijnym wsparciem

Data opublikowania: 21 stycznia 2021
028_Pow_Kielecki_Gm_Bieliny_Sw_Krzyz_fot_K_Peczalski.jpg
028_Pow_Kielecki_Gm_Bieliny_Sw_Krzyz_fot_K_Peczalski.jpg

Do 14 mln 794 tys. zł wzrosła wartość unijnego dofinansowania projektu, dzięki któremu nowy blask zyska klasztor na Świętym Krzyżu. Rozbudowana zostanie także położona u jego stóp Osada Średniowieczna. Taka decyzję podjął Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

- Święty Krzyż to wizytówka i symbol naszego regionu, miejsce, do którego podążają turyści i pielgrzymi. Każde nowe przedsięwzięcie, każda nowa inwestycja wpływają na podniesienie atrakcyjności tego wyjątkowego miejsca.  Cieszę się, że na ten cel możemy wykorzystywać środki unijne – podkreśla Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.

W ramach projektu Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej przewidziano rewitalizację zabytkowego Zespołu Klasztornego, w tym m.in. prace konserwatorskie w Bazylice, Kaplicy Oleśnickich, Zakrystii, krużgankach i przedsionku oraz rozbudowę istniejącej infrastruktury Osady Średniowiecznej, gdzie powstanie Świętokrzyska Zagroda Kultury, prezentująca niematerialne dziedzictwo naszego regionu. Zagroda będzie obiektem  4-kondygnacyjnym, w którym będzie można obejrzeć ekspozycje multimedialne, powstanie także sala gier i zabaw dla dzieci.

Przedsięwzięcia te możliwe są dzięki współdziałaniu samorządu gminy Bieliny i Ojców Oblatów, którzy są gospodarzami klasztoru.

Projekt realizowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Decyzją Zarządu Województwa Świętokrzyskiego wartość dofinansowania z Funduszy Unijnych została zwiększona o ponad 500 tys. zł do 14 mln 794 tys. zł.

 

Źródło: Departament Inwestycji i Rozwoju

Galeria zdjęć

Pow_Kielecki_Gm_Bieliny_Sw_Krzyz