2 mln zł z UE na nowe projekty RPO: wsparcie dla edukacji zawodowej w Kielcach

Data opublikowania: 26 stycznia 2021
Marszałek Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy na dofinansowanie dwóch projektów RPOWŚ 2014 – 2020 dotyczących szkolnictwa zawodowego.
Marszałek Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy na dofinansowanie dwóch projektów RPOWŚ 2014 – 2020 dotyczących szkolnictwa zawodowego.

Reklama, usługi dla biznesu i energetyka odnawialna – to w tych branżach będą mogli znaleźć pracę uczniowie dwóch kieleckich szkół zawodowych, „Informatyka” i „Ekonomika”, które wkrótce rozpoczną realizację projektów Regionalnego Programu Operacyjnego. Zawarte dziś umowy, o wartości ponad 2 mln zł, pozwolą tym placówkom m. in. na organizację dodatkowych zajęć, kursów i staży zawodowych dla 135 młodych ludzi.

- Projekty Zespołu Szkół Informatycznych im. Gen. Józefa Hauke Bosaka oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika to bardzo ciekawe i wartościowe przedsięwzięcia, więc cieszę się, że obecne, korzystne zmiany w kursie euro pozwoliły nam na wygospodarowanie dodatkowych funduszy RPO i dofinansowanie tych pomysłów – powiedziała Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik podczas uroczystości podpisania umów z kieleckimi placówkami. –W obu projektach zaplanowano zajęcia dodatkowe i specjalistyczne kursy dla 135 uczniów oraz staże dla 99 młodych ludzi. Pozwoli  im to na uzyskanie wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia zawodowego, które wysoko cenią pracodawcy. W projektach zaplanowano także szkolenia dla nauczycieli, ponieważ pedagodzy – aby skutecznie kształcić młodzież – również muszą uaktualniać swoją wiedzę do współczesnych standardów.

- Fundusze unijne pozwolą kieleckim szkołom na zakupy nowoczesnego wyposażenia, w tych dwóch projektach powstanie łącznie siedem nowoczesnych pracowni do nauczania przedmiotów zawodowych - poinformował Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Projekt dla Technikum nr 6 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Kielcach obejmie 75 uczniów kształcących się na kierunkach: technik reklamy i technik ekonomista. Młodzież skorzysta z kursów, dotyczących ich przyszłych zawodów. Dla przyszłych specjalistów ds. reklamy zaplanowano np. szkolenia dotyczące podstaw fotografii reklamowej, obróbki cyfrowej obrazu, projektowania nowoczesnych stron www, podstaw druku cyfrowego. Wszyscy uczniowie Technikum wezmą udział w płatnych stażach w firmach z branż zbieżnych z kierunkami kształcenia w szkole. Dla dziewięciu nauczycieli zaplanowano studia podyplomowe oraz szkolenia zawodowe. Dzięki funduszom unijnym w Technikum nr 6 powstaną także cztery nowe pracownie branżowe: pracownia nowych mediów i grafiki komputerowej, pracownia składu i druku cyfrowego oraz produktów reklamowych, pracownia fotografii reklamowej oraz laboratorium nowoczesnego centrum usług biznesowych dla firm.

Z kolei w Zespole Szkół Informatycznych im. Gen. Józefa Hauke - Bosaka z projektu skorzysta 60 uczniów, kształcących się na kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Zaplanowano dla nich zajęcia z matematyki, podstaw elektrotechniki oraz programowania. Elementem projektu będą również warsztaty on-line, dotyczące montażu i eksploatacji systemów energetyki odnawialnej. 24 uczniów weźmie udział w płatnych stażach u pracodawców. Dla sześciu nauczycieli zaplanowano kursy, obejmujące wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia praktycznej nauki zawodu zgodnie z nowoczesnymi standardami, obowiązującymi w branży energetyki odnawialnej. Trzy szkolne pracownie zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt do realizacji zajęć praktycznych. Szkoła wzbogaci się o m. in. stanowiska edukacyjne z kolektorami słonecznymi i fotowoltaiką. Powstaną także stanowiska do prowadzenia egzaminów zawodowych, spełniające wymagania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

 Źródło: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Galeria zdjęć

Marszałek Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy na dofinansowanie dwóch projektów RPOWŚ 2014 – 2020 dotyczących szkolnictwa zawodowego.
Marszałek Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy na dofinansowanie dwóch projektów RPOWŚ 2014 – 2020 dotyczących szkolnictwa zawodowego.
Marszałek Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy na dofinansowanie dwóch projektów RPOWŚ 2014 – 2020 dotyczących szkolnictwa zawodowego.
Marszałek Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy na dofinansowanie dwóch projektów RPOWŚ 2014 – 2020 dotyczących szkolnictwa zawodowego.