O zielonej gospodarce w Domu Polski Wschodniej

Data opublikowania: 18 lutego 2021
Logo Dom Polski Wschodniej
Logo Dom Polski Wschodniej

Gospodarka o obiegu zamkniętym – fundusze UE na zieloną transformację – taki był temat wideokonferencji zorganizowanej przez Dom Polski Wschodniej w Brukseli.

Dom Polski w Brukseli, skupiający pięć województw - świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie, zorganizował spotkanie z  udziałem eksperta z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej Julii Majewskiej oraz Grzegorza Grzywaczewskiego - prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Konferencja była skierowana do przedstawicieli urzędów marszałkowskich województw Polski Wschodniej , polskich biur regionalnych w Brukseli oraz instytucji i organizacji zajmujących się problematyką zielonej transformacji.

Europejski Zielony Ład to czysta energia, bioróżnorodność, zielony przemysł, sprawiedliwa transformacja, eliminacja zanieczyszczeń, pakt klimatyczny i prawo klimatyczne, efektywność energetyczna w domach, zrównoważony i inteligentny transport, a także strategia od pola do stołu. Unia Europejska, jako lider zielonej transformacji, chce zadbać o zrównoważoną i odporną na kryzysy gospodarkę.

Podczas spotkania przedstawiono plan działania, dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, m.in. zrównoważonych produktów i usługi jako nowej norma w UE,  cyklu życia produktów, wzmocnienia konsumentów, zmniejszenia liczby odpadów oraz korzyści w kategoriach wzrostu PKB i tworzenia miejsc pracy. Rozmawiano również o takich kluczowych sektorach i obszarach, jak elektronika i sprzęt ICT, baterie i pojazdy, opakowania, tworzywa sztuczne, przemysł odzieżowy, budownictwo, żywność.

Źródło: Departament Inwestycji i Rozwoju