Zielona energia w klasztorze w Chęcinach

Data opublikowania: 19 lutego 2021
Zielona energia w klasztorze w Chęcinach
Zielona energia w klasztorze w Chęcinach

Termomodernizacja dwóch budynków, instalacja odnawialnych źródeł energii - ośrodek „SAN DAMIANO” w Chęcinach otrzymał dofinansowanie na realizację unijnego projektu.

Umowę w tej sprawie podpisali w Klasztorze pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Chęcinach marszałek Andrzej Bętkowski i gwardian klasztoru o. Janusz Łazarczyk.

Wartość projektu, który realizować będzie Klasztor Podwyższenia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Chęcinach to 2 mln 737 tys. zł, z czego wkład Unii Europejskiej zamknął się w kwocie 2 mln 326 tys. zł, zaś budżet państwa:  273 tys. zł.

- Zwiększenie efektywności energetycznej budynków, a przez to zmniejszenie emisji dwutlenku węgla to jeden z priorytetów europejskiej polityki klimatyczno-energetycznej. W ramach kończącej się perspektywy unijnej podpisaliśmy już 102 umowy na takie przedsięwzięcia, których wartość zamyka się w kwocie prawie 272 mln zł. Dzięki tym pieniądzom możliwa było realizacja projektów obejmujących m.in. ocieplenie budynków, wymianę okien i oświetlenia na energooszczędne, przebudową systemów grzewczych, instalację OZE czy systemów inteligentnego zarządzania energią  – podkreślił marszałek Bętkowski tuż pod podpisaniu umowy.

Marszałek Bętkowski nie ma wątpliwości, że warto z funduszy unijnych wspierać projekty, które wpisują się w działania służące ekologii. To istotne, szczególnie w kontekście ważnego, również w rozpoczynającej się perspektywie unijnej, celu jakim jest przyjazny dla środowiska i czysty region.

Zakres prac zaplanowanych w ramach projektu realizowanego przez Ojców Franciszkanów z Chęcin obejmuje termomodernizację (w tym zastosowanie OZE jako źródła ciepła oraz na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej) dwóch budynków Ośrodka Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych „SAN DAMIANO” w Chęcinach. W budynkach, o łącznej powierzchni użytkowej 1.054,21 m2, mieszczą się: Ośrodek Rehabilitacyjny dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych „San Damiano” oraz  Hostel dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych RIVOTORTO.

W rezultacie realizacji projektu nastąpi redukcja emisji gazów cieplarnianych, efektem będą również oszczędności energii cieplnej i elektrycznej.

Projekt Termomodernizacja budynków Ośrodka Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych „SAN DAMIANO” w Chęcinach wraz z zastosowaniem w tym celu odnawialnych źródeł energii realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

 Źródło: Departament Inwestycji i Rozwoju

Galeria zdjęć

Zielona energia w klasztorze w Chęcinach
Zielona energia w klasztorze w Chęcinach
Zielona energia w klasztorze w Chęcinach
Zielona energia w klasztorze w Chęcinach