Pieniądze na termomodernizację budynków w Pińczowie i Szydłowie

Data opublikowania: 13 września 2021
Marek Jońca Marek Boguslawski Grzegorz Karwat komendant Powiatowy Państwowej Straży Pozarnej w Pinczowie
Marek Jońca Marek Boguslawski Grzegorz Karwat komendant Powiatowy Państwowej Straży Pozarnej w Pinczowie

Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie oraz budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie – te dwie inwestycje otrzymały dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Umowy z beneficjentami podpisali: wicemarszałek Marek Bogusławski oraz członek Zarządu Województwa Marek Jońca.

– Projekty w znaczący sposób poprawią możliwości energetyczne obiektów oraz ograniczą emisję gazów cieplarnianych, na czym nam bardzo zależy – zaznaczył wicemarszałek Marek Bogusławski.

– Gratulujemy tych inwestycji, dzięki którym istniejące budynki staną się nowoczesne. Poprzez zmniejszenie zużycia paliwa oraz ochronę środowiska naturalnego zostanie podniesiony komfort mieszkańców – dodał Marek Jońca.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie

W ramach projektu Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem OZE budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie przewiduje się ocieplenie stropu nad I piętrem wełną mineralną; zastąpienie istniejącego kotła c.o., systemem opartym o OZE, zasilanym częściowo z projektowanej instalacji fotowoltaicznej. W ramach prac przewiduje się wymianę oświetlenia na LED oraz montaż paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 39,875kWh. Koszt całkowity projektu: 692 787,63 zł, Wartość dofinansowania ogółem: 587 594,49 zł.

Szkoła Podstawowa w Szydłowie

W ramach projektu planowane są: docieplenie stropodachu, ścian w gruncie, ścian zewnętrznych i cokołów, wymianę drzwi i okien, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody, montaż instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii w postaci powietrznej pompy ciepła, modernizację instalacji oświetlenia wewnętrznego oraz wymianę punktów świetlnych.
Projekt zakłada montaż wyłącznie nowych, nieużywanych elementów. Koszt całkowity projektu: 2 078 801,56 zł, Wartość dofinansowania ogółem: 1 299 104,92 zł.

 
Źródło: www.swietokrzyskie.pro

Galeria zdjęć

Marek Jońca Marek Boguslawski Grzegorz Karwat komendant Powiatowy Państwowej Straży Pozarnej w Pinczowie
Grzegorz Karwat komendant Powiatowy Panstwowej Straży Pożarnej w Pinczowie podpisuje umowe na dofinansowanie inwestycji z wicemarszalkiem Markiem Boguslawskim i czlonkiem Zarządu Markiem Jońca
Burmistrz Szydlowa Andrzej Tuz podpisuje umowe na dofinansowanie inwestycji