Konsultujemy nowy unijny program regionalny

Data opublikowania: 1 października 2021
uczestnicy konsultacji słuchają prelegenta
uczestnicy konsultacji słuchają prelegenta

- Środki unijne są szansą dla całego regionu i każdego z jego mieszkańców – mówił marszałek Andrzej Bętkowski podczas inauguracyjnych konsultacji społecznych projektu programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego, które odbyły się w czwartek, 30 września w auli Politechniki Świętokrzyskiej.

Spotkanie na Politechnice Świętokrzyskiej, w którym wzięli udział m.in. przedstawiciele samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, pracodawców, związków zawodowych, a także reprezentanci środowisk naukowych, instytucji kultury i służby zdrowia, rozpoczęło cykl konsultacji społecznych nowego programu unijnego.

Fundusze unijne dla przedsiębiorczości i środowiska

Województwo świętokrzyskie w rozpoczynającej się perspektywie finansowej na lata 2021 -2027 otrzyma na realizację programu regionalnego 1 mld 403 mln euro.

- Program Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego będzie skoncentrowany przede wszystkim na wsparciu przedsiębiorczości i innowacji oraz inwestycjach przyjaznych środowisku. Chcemy dzięki środkom unijnym wspierać proces budowy gospodarki opartej na wiedzy oraz stwarzać warunki umożliwiające współpracę przedsiębiorstw i nauki – mówił marszałek Bętkowski prezentując założenia nowego programu regionalnego.

Wicemarszałek województwa świętokrzyskiego – Renata Janik przypomniała, że największe wyzwania, przed którymi stoi region świętokrzyski, to malejąca liczba ludności oraz starzejąca się populacja. – Dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego chcemy wspierać działania służące podniesieniu atrakcyjności rynku pracy, a co za tym idzie – zahamowaniu odpływu z naszego regionu młodych ludzi.  Niezwykle istotne jest także wzmocnienie opieki nad osobami starszymi, podniesienie jakości edukacji na wszystkich etapach kształcenia oraz zapewnienie mieszkańcom naszego regionu profilaktyki i opieki zdrowotnej na odpowiednim poziomie – wyliczyła wicemarszałek Janik.

Fundusze blisko ludzi

W czwartkowym spotkaniu konsultacyjnym w formule zdalnej uczestniczyli przedstawiciele Komisji Europejskiej, którzy nie tylko przedstawili założenia nowej unijnej perspektywy, ale i komplementowali władze samorządowe województwa świętokrzyskiego za sprawną realizację kończącego się właśnie regionalnego programu operacyjnego.

Lucie Zackova –dyrektor wydziału w Dyrekcji Generalnej do spraw Polityki Regionalnej i Miejskiej zwróciła uwagę na najważniejsze wyzwania unijnej perspektywy na lata 2021 – 2027, którymi są: zielony ład, transformacja cyfrowa, niwelowanie różnic rozwojowych pomiędzy regionami oraz wspieranie partnerów lokalnych. – Musimy zabiegać o to, by fundusze europejskie były jak najbliżej mieszkańców  i odpowiadały na ich potrzeby – dodała Lucie Zackova.

Gelu Calacean –dyrektor wydziału w Dyrekcji Generalnej  do spraw Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego skupił się na wyzwaniach stojących przed Europejskim Funduszem Społecznym, który służyć powinien  zwiększeniu atrakcyjności regionu w zakresie zatrudnienia, równości płci, wspieraniu młodych ludzi, walce z ubóstwem oraz integracji z mieszkańcami krajów trzecich. – Mam nadzieję, że stworzycie w regionie taki program regionalny, który zapewni wyjście z kryzysu, będzie wspierał zatrudnienie  i podniesie standard życia mieszkańców – podsumował Gelu Calacean.

Fundusze szansą dla całego regionu

Gośćmi czwartkowego spotkania byli również – senator Krzysztof Słoń, Grzegorz Banaś - radny wojewódzki, przewodniczący Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz prezydent Kielc – Bogdan Wenta.

-Cieszy mnie ta imponująca kwota, którą dysponować będzie region świętokrzyski w nowej perspektywie unijnej. Mam nadzieję, że dzięki temu wsparciu zaradzimy najpilniejszym potrzebom społecznym – mówił senator Słoń, podkreślając, że konieczne jest wzmocnienie Kielc jako stolicy regionu. Grzegorz Banaś zwrócił uwagę na unijne środki, które zostaną przeznaczone na wsparcie przedsiębiorczości. – To ponad 220 mln euro, które mają wspierać prace badawcze, rozwój przedsiębiorstw i innowacje. Komisja Europejska kładzie także duży nacisk na instrument zwrotne czyli pożyczki.

O tym jak w szczegółach będzie wyglądał program regionalny na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego mówili – Jacek Sułek – dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Katarzyna Kubicka – dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu oraz Aleksandra Marcinkowska – dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

W ramach programu regionalnego zaplanowano siedem priorytetów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Konkurencyjna gospodarka, Region przyjazny dla środowiska, Mobilność miejska, Dostępne świętokrzyskie, Świętokrzyskie dla mieszkańców, Wspólnota i przestrzeń, Pomoc techniczna). Na projekty z tych obszarów zarezerwowano środki w wysokości ponad 1 mld euro.

Natomiast na priorytety Europejskiego Funduszu Społecznego+ (Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców, Edukacja na wszystkich etapach życia, Usługi społeczne i zdrowotne, Aktywni na rynku pracy, Pomoc Techniczna) przeznaczono 352 mln euro.

Każdy ma głos

- Środki unijne są szansą dla całego regionu świętokrzyskiego i każdego
z jego mieszkańców, bowiem ich głównym celem jest wzrost spójności społecznej i gospodarczej. Fundusze europejskie stanowią swoisty pomost pomiędzy wszystkimi grupami społecznymi, wiekowymi i zawodowymi, wspierając mieszkańców wsi i miast, zarówno tych młodych, dorosłych, jak i seniorów, a także pracowników, przedsiębiorców i osoby zagrożone wykluczeniem – podsumował marszałek Bętkowski.

Cykl konsultacji społecznych rozpoczętych na Politechnice Świętokrzyskiej potrwa do 8 listopada – w poniedziałek, 4 października z założeniami nowego programu regionalnego zapoznają się mieszkańcy powiatu jędrzejowskiego, dzień później – starachowickiego. Jak podkreślił dyr. Sułek, konsultacjom społecznym towarzyszą prace nad ostatecznym kształtem Kontraktu Programowego dla Województwa Świętokrzyskiego. Dokument ten określa kierunki i warunki dofinansowania programu regionalnego na lata 2021-2027, zawiera również  listą projektów priorytetowych.

- Mam nadzieję, że kontrakt zostanie ostatecznie podpisany w październiku, natomiast w styczniu 2022 r. planujemy przedstawić nasz program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego Komisji Europejskiej – poinformował Jacek Sułek.

 

Źródła: Departament Inwestycji i Rozwoju

Galeria zdjęć

aula Politechniki Święokrzyskiej, trwają konsultacje
dyrektor Katarzyna Kubicka
dyrektor WUP Aleksandra Marcinkowska
uczestnicy konsultacji słuchają prelegenta
wicemarszałek Renata Janik przysłuchuje się prezentacji w ramach konsultacji
wicemarszałek Renata Janik