O unijnych funduszach w Staszowie

Data opublikowania: 12 października 2021
O unijnych funduszach w Staszowie
O unijnych funduszach w Staszowie

O priorytetach programu regionalnego na lata 2021 – 2027 rozmawiano we wtorek, 12 października podczas kolejnych konsultacji społecznych, które odbyły się w Staszowie.

Trwają konsultacje społeczne projektu programu regionalnego na lata 2021 – 2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego. Kolejnym miastem, w którym zaprezentowano najważniejsze założenia tego dokumentu, był Staszów. W spotkaniu uczestniczyli m.in. samorządowcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Województwo świętokrzyskie w rozpoczynającej się perspektywie finansowej na lata 2021 -2027 otrzyma na realizację programu regionalnego 1 mld 403 mln euro (z czego ponad 1 mld euro – na tzw. projekty twarde, zaś – pozostała kwota – na projekty miękkie). Szczegóły dotyczące podziału funduszy unijnych przedstawili uczestnikom spotkania - Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Katarzyna Kubicka dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Agnieszka Kubicka – zastępca dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

Pracom nad nowym programem przyświeca myśl, by w jak najwyższym stopniu odpowiadał on na coraz bardziej złożone potrzeby i wyzwania, przed którymi stoi region świętokrzyski i by zakontraktowane w jego ramach fundusze przyczyniały się do rozwoju województwa. Zgodnie z założeniami, największa pula środków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  ma być przeznaczona na działania związane z efektywnością energetyczną oraz wsparcie przedsiębiorczości i innowacji.

Natomiast Europejski Fundusz Społeczny+ ma być odpowiedzią na wyzwania związane z rynkiem pracy, edukacją, zdrowiem, malejącą liczbą ludności naszego regionu oraz starzejącą się populacją.

Prezentacji założeń programu towarzyszyła dyskusja dotycząca m.in. działań związanym z tzw. zieloną energią, możliwościami realizacji projektów kanalizacyjnych oraz szansach na dofinansowanie przedsięwzięć inicjowanych przez LGD-y.

Najbliższe konsultacje projektu nowego programu regionalnego odbędą się w środę, 13 października w Busku Zdroju (Oranżeria Domu Zdrojowego), zaś w piątek, 15 października w Ostrowcu Świętokrzyskim (Hotel Red).Wszystkie spotkania konsultacyjne rozpoczynają się o godz. 10, można je śledzić również za pośrednictwem platformy internetowej Webex: https://sejmik-kielce.webex.com/meet/konsultacje

Konsultacje społeczne projektu programu regionalnego odbywać się będą we wszystkich świętokrzyskich powiatach i potrwają do 8 listopada.

 

Źródło: Departament Inwestycji i Rozwoju

Galeria zdjęć

O unijnych funduszach w Staszowie
O unijnych funduszach w Staszowie
O unijnych funduszach w Staszowie
O unijnych funduszach w Staszowie