Na innowacje i prace badawcze. Unijne miliony dla przedsiębiorstw

Data opublikowania: 22 października 2021
Przedsiębiorcy
Przedsiębiorcy

Kolejne wielomilionowe unijne wsparcie powędruje do świętokrzyskich przedsiębiorców, którzy chcą inwestować w infrastrukturę rozwojową oraz prowadzić prace badawcze. Nabór wniosków konkursowych ruszy 22 listopada.

Będzie to ostatnie unijne rozdanie dla przedsiębiorców z Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Do rozdysponowanie jest 9 mln zł, choć kwota ta, po ostatecznej akceptacji Komisji Europejskiej, najprawdopodobniej zostanie zwiększona dzięki przesunięciom środków z innych działań.

Konkursy obejmować będą trzy typy projektów skierowanych do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Pierwszy - to połączenie zakupu  infrastruktury badawczo - rozwojowej z pracami badawczo-rozwojowymi. Na ten konkurs przeznaczono 4 mln zł. Drugi dotyczyć będzie zakupu infrastruktury badawczo-rozwojowej (3 mln zł), zaś trzeci – wykonania prac badawczych (2 mln zł).

- Wsparcie można uzyskać na rozwój istniejącego lub stworzenie nowego zaplecza badawczo – rozwojowego, służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw oraz na projekty badawcze, których efektem ma być opracowanie nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych – tłumaczy Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. – Należy podkreślić, że dofinansowanie wszystkich inwestycji dotyczących infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach będzie uzależnione od przedstawienia planu prac, ważne jest również, by projekty wpisywały się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji.

Szczegółowe informacje na temat naborów wraz z regulaminami oraz niezbędnymi drukami dostępne są już na stronach: www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce: Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków. Nabór wniosków konkursowych trwać będzie od 22 listopada do 13 grudnia 2021 r., a rozstrzygniecie konkursów nastąpi w kwietniu 2022 roku. Termin zakończenia realizacji projektów, które otrzymają dofinansowanie, to 30 września 2023 roku, choć w uzasadnionych przypadkach może on ulec wydłużeniu.

- W ramach Działania 1.2 przeprowadzono dotychczas pięć naborów, które cieszyły się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. Projekty, które otrzymają unijne wsparcie w obecnym rozdaniu, służyć będą nie tylko rozwojowi przedsiębiorstw, ale i przyczynią się do wzmocnienia potencjału gospodarczego i konkurencyjności całego regionu świętokrzyskiego. Jest to niezwykle istotne w dobie kryzysu ekonomicznego wywołanego pandemią koronawirusa – mówi marszałek województwa świętokrzyskiego – Andrzej Bętkowski. Jak podkreśla - są to już ostatnie pieniądze w perspektywie unijnej na lata 2014-2020, które przeznaczone zostaną na tego typu przedsięwzięcia realizowane przez przedsiębiorców.

 

Źródło: departament Inwestycji i Rozwoju