Opiniowali projekt programu regionalnego

Data opublikowania: 18 listopada 2021
Opiniowali projekt programu regionalnego
Opiniowali projekt programu regionalnego

Związek Województw RP wydał pozytywną opinię na temat projektu nowego programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego. Wciąż natomiast prowadzimy rozmowy ze Związkiem Powiatów Polskich, który wnioskuje o ujęcie w programie budowy dróg lokalnych.

Czwartkowe posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej  oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego poświęcone było m.in. zaopiniowaniu projektu programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego. Związek Województw RP nie zgłosił do tego dokumentu żadnych uwag, natomiast przedstawiciel Związku Powiatów Polskich podjął temat budowy z funduszy unijnych nowej perspektywy dróg lokalnych.

ZPP w oparciu o  stanowisko Konwentu Starostów Województwa Świętokrzyskiego  wyraził potrzebę zapewnienia w nowym programie regionalnym środków finansowych na takie właśnie projekty.

- Rozumiemy stanowisko samorządów powiatowych, ale od dłuższego czasu, również podczas konsultacji społecznych, mówiliśmy o tym, że środki finansowe polityki spójności w obszarze infrastruktury drogowej muszą być przeznaczone na rozwiązywanie kluczowych problemów naszego województwa – mówi Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. – Dlatego też w ramach funduszy, które mamy na ten cel, planujemy budowę obwodnic, m.in. Klimontowa, Brzezin-Radkowic oraz Nowego Korczyna.

Jak dodaje dyr. Sułek - prowadzone są również rozmowy o możliwości  budowy drogi, która umożliwi dostęp do terenów inwestycyjnych w Obicach. - Droga ta w planie zagospodarowania przestrzennego gminy ujęta jest jako lokalna, natomiast my analizujemy możliwości budowy tej arterii jako drogi wojewódzkiej. W tym sensie więc w nowym programie regionalnym odpowiadamy na potrzeby dotyczące dróg lokalnych.

Analizowane są również możliwości finansowania odcinków dróg lokalnych w ramach instrumentów terytorialnych. W tej sprawie trwają obecnie rozmowy z Komisją Europejską.

- Martwi nas, że opinia ZPP opóźnia pozytywne zaopiniowanie nowego programu regionalnego, ale mamy nadzieję, że  sporne kwestie szybko zostaną wyjaśnione i na najbliższym posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego uzyskamy akceptację programu – podsumowuje marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Warto dodać, że podczas czwartkowego posiedzenia pozytywnie został zaopiniowany projekt programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, którego region świętokrzyski jest beneficjentem.

 

Źródło: Departament Inwestycji i Rozwoju

Galeria zdjęć

Opiniowali projekt programu regionalnego