Więcej pieniędzy dla szkół dzięki nowym projektom RPO

Data opublikowania: 16 grudnia 2021
Zarząd Województwa
Zarząd Województwa

Zarząd Województwa podjął w środę decyzję o dofinansowaniu dwóch nowych projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego, dotyczących edukacji szkolnej. Skorzysta z nich prawie 280 osób: uczniów i nauczycieli dwóch świętokrzyskich szkół podstawowych. Na doposażenie placówek, dodatkowe zajęcia dla dzieci oraz szkolenia dla pedagogów przeznaczone zostało  620 tysięcy złotych.

 - Dzięki przyznanym dziś funduszom unijnym dwie szkoły - jedna w Kielcach, druga – w Morawicy zyskają nowoczesne pomoce dydaktyczne, w tym łącznie 42 komputery, 55 tabletów i 4 monitory interaktywne - informuje Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik. – Łącznie blisko 240 uczniów weźmie udział w ciekawych zajęciach uzupełniających i rozwijających wiedzę, a 40 nauczycieli będzie mogło podnieść swoje kwalifikacje.

Na przykład w projekcie pn. „Szkoła w Morawicy kluczem do sukcesu”, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Morawicy, będą rozwijać swoje kompetencje matematyczne, językowe, przyrodnicze i cyfrowe. Natomiast w ramach przedsięwzięcia pn.  „Uczeń i nauczyciel pracują aktywnie”, Szkoła Podstawowa nr 13 im. Władysława Jagiełły w Kielcach, oprócz dodatkowych zajęć z informatyki, matematyki i języka angielskiego, zorganizuje dla wszystkich klas 4-7 wyjazd naukowy do Experymentarium Manufaktura w Łodzi. Zaplanowane w obu wnioskach o dofinansowanie szkolenia przygotują nauczycieli szkół do prowadzenia lekcji z wykorzystaniem nowoczesnej techniki.

- Te dodatkowe przedsięwzięcia edukacyjne będą możliwe do realizacji, ponieważ udało nam się uzyskać oszczędności w innych projektach RPO, a także dzięki, nadal korzystnemu, kursowi euro – informuje Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ Katarzyna Kubicka.

 

Źródło: Departament Inwestycji i Rozwoju