Lagging Regions zgodnie z planem

Data opublikowania: 14 czerwca 2016
Lagging Regions zgodnie z planem
Lagging Regions zgodnie z planem

W dniu 9 czerwca w siedzibie Banku Światowego w Warszawie odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego w związku z realizacją inicjatywy Komisji Europejskiej „Lagging Regions”.

 

Inicjatywa ma na celu przygotowanie Planu Działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu zatrudnienia w regionie świętokrzyskim zaproponowanego przez Komisję Europejską. Spotkania, w ramach inicjatywy koordynuje Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, a grupy robocze skupiają się na opracowaniu planu pomocy dla przedsiębiorców,  dopasowaniu szkolnictwa zawodowego do rynku pracy, a także skuteczniejszego wykorzystania środków finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, Banku Światowego, Ministerstwa Rozwoju, a także województw Podkarpackiego i Świętokrzyskiego, które zostały wskazane do realizacji inicjatywy Lagging Regions.

Spotkanie poprowadził Wolfgang Münch, Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Polski w DG Regio Komisji Europejskiej. Wyraził zadowolenie, że wszystkie zaplanowane prace przebiegają zgodnie
z harmonogramem i oczekiwaniami Komisji Europejskiej. Eksperci z Banku Światowego przedstawili wyniki i raporty z dotychczasowych spotkań w województwach, a także wnioski na przyszłość.

Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej  Grzegorz Orawiec przedstawił potencjał dwóch powiatów wybranych do realizacji inicjatywy Komisji Europejskiej, staszowskiego i sandomierskiego. Podkreślił ich zróżnicowany charakter i potencjał. Przedstawił również skład grupy konsultacyjnej, której spotkanie odbędzie się w dniu 15 czerwca w Sandomierzu, a w której zasiądą przedstawiciele przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu i władz lokalnych.

Frekwencja i ranga przedstawicieli firm i instytucji otoczenia biznesu podczas spotkań roboczych w ramach inicjatyw Lagging Regions wskazuje, że świętokrzyscy przedsiębiorcy są bardzo zainteresowane szerszym dialogiem i wypracowaniem ulepszonych rozwiązań do prowadzenia biznesu i promocji przedsiębiorczości w regionie.

Galeria zdjęć

Lagging Regions zgodnie z planem
Lagging Regions zgodnie z planem
Lagging Regions zgodnie z planem
Lagging Regions zgodnie z planem
Lagging Regions zgodnie z planem