Unijne wsparcie na innowacje

Data opublikowania: 5 sierpnia 2020
Unijne wsparcie na innowacje
Unijne wsparcie na innowacje

Masz ciekawy pomysł na innowacje w swojej firmie? Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem działającym na terenie Polski Wschodniej? To przedsięwzięcie jest dla ciebie! 25 sierpnia rusza nabór wniosków w ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości konkursie „Wdrażanie innowacji przez MŚP”. Do podziału jest aż 150 mln zł unijnego dofinansowania!

Konkurs Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Wdrażanie innowacji przez MŚP” uruchomiony został w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Skierowany jest on do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województw Polski Wschodniej,  w tym również z regionu świętokrzyskiego, którzy mogą strać się o unijne dofinansowanie na rozwijanie produktów, usług lub procesów stosowanych w ich działalności. Mogą oni otrzymać nawet 20 mln zł, a także pomoc w dostosowaniu pozostałych procesów zachodzących w firmie do funkcjonowania w sytuacji epidemiologicznej.

Jak informuje PARP - kluczowym warunkiem udziału w konkursie jest przynależność firmy do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego. Takie powiązanie to minimum pięć przedsiębiorstw współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach, z co najmniej dwóch różnych województw. Żeby spełnić kryteria, jedno z nich musi znajdować się właśnie w makroregionie Polska Wschodnia (województwa: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie). Firma biorąca udział w konkursie powinna należeć do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego przynajmniej od sześciu miesięcy, a samo powiązanie musi prowadzić działalność od co najmniej roku.

Kolejnym warunkiem jest osiągnięcie przychodów przez przedsiębiorstwo nie mniejszych niż 600 tys. zł przynajmniej w jednym roku obrotowym w trakcie trzech lat przed złożeniem wniosku.

Otrzymane w ramach konkursu wsparcie pozwoli firmom na sfinansowanie wdrożenia innowacyjnych produktów lub procesów technologicznych. Przedsiębiorstwo może przeznaczyć pieniądze na koszty inwestycji takie jak: nabycie albo wytworzenie środków stałych, zakup nieruchomości, robót i materiałów budowalnych czy wartości niematerialnych i prawnych, a także zakup usług doradczych.

Nowością w tegorocznym konkursie jest możliwość pozyskania uzupełniającego dofinansowania na te inwestycje, które pozwolą dostosować przedsiębiorstwo do funkcjonowania w czasie pandemii. Sfinansować można między innymi: dostosowanie pomieszczeń do reżimów sanitarnych, w tym zakup urządzeń typu lampy UV, kamery termowizyjne, systemy wentylacji i klimatyzacji, zapewnienie odpowiednich przegród, kurtyn, zakup infrastruktury do zastosowania wydajnego Internetu, programów do digitalizacji dokumentacji, narzędzi, które usprawnią pracę zdalną, zakup narzędzi i oprogramowania do prowadzenia działalności w formie e-commerce, przeprowadzenie analiz rynkowych i uzyskanie doradztwa w celu odzyskania popytu w trakcie lub po zakończeniu pandemii.

Przyjmowanie wniosków w konkursie rozpocznie się 25 sierpnia i potrwa do 24 września 2020 roku. Wnioski przyjmować będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wszystkie informacje o konkursie i niezbędne dokumenty można znaleźć na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/wdrazanie-innowacji-przez-msp

 

Źródło: Departament Inwestycji i Rozwoju