Aktualności

KONFERENCJA REGIONALNA Z PRZEDSTAWICIELAMI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zaprasza na konferencję mającą na celu przedstawienie celów, kierunków działań a także mechanizmów prowadzenia polityki regionalnej województwa świętokrzyskiego, w tym ukierunkowania funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

Data opublikowania: