Aktualności

CORE. Mądrze gospodarować bioodpadami

CORE. Mądrze gospodarować bioodpadami
CORE. Mądrze gospodarować bioodpadami

Startujemy z kolejnym projektem w ramach programu Interreg Europa! Tym razem w międzynarodowym partnerstwie samorząd województwa świętokrzyskiego szukać będzie nowatorskich i skutecznych rozwiązań oraz wymienić doświadczenia dotyczące polityki regionalnej z obszaru gospodarowania bioodpadami.

Data opublikowania:

Efekty konsultacji społecznych, dotyczących kryteriów wyboru projektów EFS+ w programie regionalnym „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ przedstawia informację z przebiegu konsultacji społecznych, dotyczących projektu dokumentu pn. „Metodyka i kryteria stosowane przy wyborze operacji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”.

Data opublikowania:

UWAGA: Wydłużony termin naboru wniosków dotyczących publicznej infrastruktury badawczej w programie Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do udziału w procesie identyfikacji przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej, potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia ze środków programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 w ramach priorytetu 1. Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki.

Data opublikowania:

Szybkimi krokami do pierwszych unijnych naborów

Harmonogram naborów zatwierdzony
Harmonogram naborów zatwierdzony

Już na początku kwietnia ruszą pierwsze konkursy w ramach nowego programu regionalnego. Obradujący w środę, 15 marca Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zatwierdził  harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. To znakomita wiadomość dla wszystkich potencjalnych beneficjentów.

Data opublikowania:

Dla regionów, dla klimatu

Spotkanie partnerów projektu NAKAO
Spotkanie partnerów projektu NAKAO

Sześciu partnerów z sześciu krajów, ambitne plany wymiany doświadczeń i realizacji dobrych praktyk w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych – rusza międzynarodowy projekt NACAO, współfinansowany z unijnego programu Interreg Europa 2021-2027. Jedynym jego polskim uczestnikiem  jest samorząd województwa świętokrzyskiego.

Data opublikowania:

14 mln euro unijnego dofinansowania – będą nowe miejsca pracy!

14 mln euro unijnego dofinansowania – będą nowe miejsca pracy
14 mln euro unijnego dofinansowania – będą nowe miejsca pracy

Już w kwietniu – jako jeden z pierwszych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego – ma wystartować nabór projektów na tworzenie i funkcjonowanie Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w naszym regionie. Przygotowaniom do uruchomienia nowych OWES-ów poświęcone było spotkanie, które odbyło się w czwartek, 9 marca w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, z udziałem wicemarszałek Renaty Janik i przedstawicieli dotychczas działających ośrodków.

Data opublikowania:

Zapraszamy do przesyłania uwag do projektu dokumentu „Metodyka i kryteria wyboru projektów dla działań współfinansowanych z EFRR w ramach programu FEŚ 2021-2027”

Zapraszamy do przesyłania usług
Zapraszamy do przesyłania usług

Departament Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego opracował projekt dokumentu: „Metodyka i kryteria wyboru projektów dla działań współfinansowanych z EFRR w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”, w którym opisano część kryteriów, będących podstawą wyboru projektów do dofinansowania z EFRR (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach programu regionalnego.

Data opublikowania:

SMART na START!

SMART na START!
SMART na START!

Ruszył pierwszy konkurs w Programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, który skierowany jest do przedsiębiorców.

Data opublikowania:

Strona 1 z 10

Przejdź do strony